Previous PageTable Of ContentsNext Page

The Chronography of 354 AD. Part 15: The book of the generations.  MGH, pp.89-140.


               
    Liber generationis I     Liber generationis II     Chr. Alex.  
    1.  Dinumeratio temporum et annorum a generatione saeculi usque in hunc diem.   1.  In hoc libro sunt congregationes temporum vel annorum a constitutione mundi usque in hodiernum diem.       
    2.  terrae divisio tribus filiis Noae: declaratio gentium, quae ex quibus factae sint et quas singule terras et civitates sortitiae sunt.    2.  divisiones terrae tribus filiis Noe post diluvium.  manifestaciones gentium que gentes ex quibus nate sunt et quas singuli eorum provincias et civitates  hereditaverunt.      
    3.  quantae insulae clarae.    3.  quot insule manifeste.       
    4.  qui ex quibus gentibus transmigraverunt.    4.  qui ex quibus gentibus advene facti sunt.       
    5.  quot flumina nominata.    5.  quot flumina opinata.       
    6.  quot montes nominati.    6.  quot montes nominati.       
    7.  quot iudices et quis quot annis populum iudicavit.    7.  quot iudices et quis eorum quot annos iudicavit populum.       
    8.  quot reges in tribu Iuda et quis quot annis regnavit.    8.  quot reges in tribu Iudaeorum et quis eorum quot annis regnavit.        
    9.  declaratio paschae et quis quando servavit ex temporibus Moysi in hunc diem.   9.  ostensio pasche, quis ex quo pascha servavit a Moysen computatis annis.       
    10. reges Persarum a Cyro et quis quot annis regnavit.   10.  tempora regum Persarum a Cyro et quis quot annis regnavit.      
    11.  reges Macedonum ab Alexandro et quis quot annis regnavit.    11.  nomina patriarcharum a geneseos.       
    12.  imperatores Romanorum ab Augusto et quis quot annis imperavit.   12.  nomina prophetarum.       
    13.  tempora Olympiadum ab Ipito usque in praesentem olympiadem.    13.  nomina apostolorum.       
    14.  nomina patriarcharum a generatione.    14.  mulieres prophetisse.       
    15.  nomina prophetarum.    15.  nomina regum Hebraeorum.       
    16.  mulieres prophetisse.    16.  reges qui in Samaria regnaverunt et quis eorum quot annos regnavit.       
    17.  nomina regum Hebreorum.    17.  sacerdotum nomina.       
    18.  et regum qui in Samaria regnaverunt supra X tribus et quis quot annos regnavit.   18.  nomina regum Machedonum ab Alexandro et quis quot annos regnavit.       
    19. nomina sacerdotum   19. imperatorum Romanorum nomina a Gaio Iulio Caesare et consulibus.      
    20. nomina episcoporum Romae et quis quot annis praefuit.          
21. Quoniam quidem oportet instructum esse veritatis diaconum, necessarium existimavi, frater carissime, hos in brevi de sanctis scripturis facere sermones ad corroborandam doctrinam tuam, ut per paucas enarrationes non sine causa inquisitas virtutes veritatis citius agnoscamus, abscidentes prius indoctorum generatam contentionem, quae obumbrant sensum, huiuscemodi indoctum edoceat. 20. Quorum omnium per omnia paratum esse veritatis ministrum, optimum arbitratus sum compendiosum sermonem facere ad congruam sapientiam: opus est etenim per ostensionem non vacue cogitantes, sed liquidum secundum veritatem historie inquirere in brevi que adprehendimus, amputantes primum contenciones ignorantium, quae generant litem et obscurant sensum ignorantium que possunt studeri.
22.  Summa autem cum industria praevidere cupientes iuxta veritatem cognoscimus gentium divisiones et parentum dinumeratam generationem, intrabitationis quoque tempora et bellorum commissiones et iudicum tempora dispensationes et regum annos et prophetarum tempora, qui et quibus regibus nati sunt, quales captivitates populi quibus regibus et quibus iudicibus contigerint quique sacerdotes quibus temporibus fuerint et quae divisio, quae perditio facta sit, quo autem modo generatio seminis Israhel de patribus in Christo conpleta sit et quot quantique per quanta tempora dinumerentur anni a creatura saeculi usque in hunc diem. 21.Qui autem diligenter volunt et studiose historiam discere, cognoscant gentium divisiones et patrum genealogiam et temporum V peregrinationes et civitatum conventiones et iudicum dispositiones et regum tempora et prophetarum, quae autem captivitates in populo fuerunt, sub quibus regibus et iudicibus contigerunt, qui autem sacerdotes fuerunt vel quibus temporibus sacerdotium funxerunt, quae autem divisiones temporum et populorum facte sunt, ut autem discensio senum Israel ex patribus in Christo adimpleretur et quot et quanta tempora dinumerantur annorum a con stitucione mundi usque in hodiernum diem.
23. Existimavimus autem incipientes a Grenesi iuxta verbum ostensionem sicut expetit declarare, non ex nostra quadam parte, sed ex ipsis sanctis scripturis testiiicari. Hinc ergo occursionem arripientes iuxta ordinem de Genesi sermonem faciemus. 22. Visum est nobis sermonem a Geneseos facere non ex proprio argumento, sedj de sacris scripturis testimonia tollentes. Hinc ergo initium sumimus secundunt ordinationem a Geneseos acceptam.
24. Explicit prefatio. 23. Explicit prefatio.
25. Incipit narratio. 24.  (Incipit chronica Horosii.)
26. Liber generationis hominum. 25. Liber generationis mundi.
27. Quo die fecit deus Adam ad imaginem dei fecit eos. 26. Qua die fecit deus Adam ad imaginem et similitudinem suam. 1. Primus homo factus est a deo, cui nomen erat Adam: uxor autem eius Aeva.
2. Ab Adam usque ad dilivium Noe generationes X, anni autem duo milia ducenti quadraginta duo.
28. Vixit autem Adam annis CCXXX et genuit Seth. 27. Adam annorum CXXX genuit Seth. 3. Adam factus est annorum ducentorum treginta et sic genuit Seth. mortuus est autem Adam annorum noningentorum treginta.
29. Vixit autem Seth annis CCV et genuit Enos. 28. Seth annorum CC genuit Enos. 4.  Seth autem vixit annos CV: fiunt simul anni quadringenti XXXV: et genuit Enos. mortuus est autem Seth annorum noningentorum duodecim.
30. et vixit Enos annis CLXL et genuit Cainan. 29.  Enos annorum CXC genuit Cainan. 5. Enos autem vixit annos CXC: fiunt simul anni sexcenti quinquaginta quinque: et genuit Cainan. mortuus est autem Enos annorum noningentorum quinque.
31.  et vixit Cai nan annis CLXX et genuit Meleleel. 30. Cainan annorum CLXX genuit Malaleel. 6.  Cainan autem vixit annos CLXX: fiunt simul anni DCC nonaginta quinque: et genuit Malelehel. mortuus est autem Cainan annorum noningentorum XC.
32. et vixit Meleleel annis CLXII et genuit Iaret. 31.Malaleel annorum CLXVl genuit Iareth. 7. Malelehel autem vixit annos centum sexaginta quinque: fiunt simul anni noningenti sexaginta: et genuit Iared. mortuus est autem Malelehel annorum octingentorum nonaginta.
33. et vixit Iaret annis CLXII et genuit Enoc. 32. Iareth annorum CCLXVI genuit Enoch. 8. Iared autem vixit annos centum sexaginta duos; fiunt simul anni mille centum viginti duo: et genuit Enoch. mortuus est autem Iared annorum noningentorum LXII.
34. et vixit Enoc annis CLXV et genuit Matusalam. 33.   Enoc annorum CLXV genuit Matusala. 9. Enoch autem vixit annos centum sexaginta V: fiunt simul anni mille ducenti octuaginta VII: et genuit Mathusalam. placuit autem Enoch deo factus annorum tricentorum sexaginta quinque et translatus est.
35. et vixit Matusalam annis CXVII et genuit Lamec. 34. Matusalaann. CLXXXVII genuit Lamech. 10. Mathusalam autem vixit annos CLXVII: fiunt simul anni mille quadringenti LIIII: et genuit Lamech. mortuus est autem Mathusalam annorum noningentorum LXVIIII.
36.   et vixit Lamec annis CLXXXVIII et genuit Noe.  35. Lamech annorum CLXXII genuit Noe: fiunt simul anni DCXLII.  11. Lamech autem vixit annos CLXXXVIII: fiunt simul anni mille DCXLII: et genuit Noe. mortuus est autem Lamech annorum septingentorum.
37.  et erat Noe annorum D et genuit tres filios Sem Cham et Iafeth. 36. Noe annorum D genuit filios tres Sem, Cham et Iaphet. 12. Factus est autem Noe annorum quingentorum: fiunt simul anni duo milia CXLII et genuit Noe tres filios Sem, Cham et Iafeth.
38.   Post annos autem C, postquam generatus est Sem, fit diluvium, cum esset annorum sescentorum Noe. 37.   Erat autem Sem annorum C, quando factum est diluvium, cum esset Noe annorum DC. 13. et factum est, cum homines multiplicarentur super terram et filias procreassent, videntea autem angeli dei filias hominum quod essent pulchrae, acceperunt sihi uxores ex omnibus quas elegerant. et dixit dominus deus: non permanebit spiritus meus in hominibus istis in aeternum, quia caro sunt, eruntque dies eorum annorum CXX. gigantes autem erant super terram in diebus illis et ultra, cumque introissent angeli dei ad filias hominum, ille que genuerunt, illi fuerunt gigantes a seculo homines nominati. corrupta est autem terra coram deo et repleta est terra iniquitate. et vidit dominus deus terram quia corrupta erat: omnis quippe caro corruperat viam suam super terram: et dixit dominus deus ad Noe: tempus omnium rerum venit coram me: et quia repleta est terra iniquitates eorum, et ecce corrumpam eos et terram. fac autem tibi arcam  de lignis quadratis et linies eam intrinsecus et  extrinsecus asfaltu bitumini et quod sequitur. et fecit Noe omnia quae praeceperat illi dominus deus. et erat Noe annorum sexcentorum. fiunt autem simul anni duo milia ducenti quadraginta duo. et diluvium aquarum factum est super terram quadraginta diebus et quadraginta noctibus, et mortua est omnis caro quique habuit spiritum vitae in semet ipso super terram ab homine usque ad pecus et reptile et ferarum et omnium quod erat super terram habens spiritum vitae in semet ipso. post haec autem in sexcentesimo primo anno exiit Noe et omnes qui cum eo erant de arca.
V. f.56 39. Fiunt ergo ab Adam usque ad diluvium generationes X, anni MMCCXLII.  38. Fiunt ergo ab Adam usque ad dilu|v|vium anni duo milia CCXLII, generationes X. 14. fiunt autem simul ab Adam usque ad diluvium Noe anni duo milia ducenti quadraginta duo.
15.  et a diluvio Noe usque ad turris aedicationem et confusione linguarum generationes sex, anni autem quingenti quinquaginta octo.
40. Hae sunt generationes Sem.  39. He sunt generationes Sem. 16. Hii autem sunt filii Noe: Sem, Cham et Iafeth post diluvium sic:
41. Sem cum esset annorum C, genuit Arfaxat anno II post diluvium.  40. Sem post diluvium anno secundo genuit Arfaxath. 17.  Sem factus est annorum CI: fiunt simul anni duo milia trecenti quadraginta tres: et genuit Arfaxad.
42. et vixit Arfaxat annis CXXXV et genuit Cainan. 41. Arfaxath annorum CXXXVI genuit Cainan. 18. Arfaxad autem vixit annos centum treginta V: fiunt simul anni duo milia quadringenti septuaginta octo: et genuit Cainan.
43. et vixit Cainan annis CXXX et genuit Sala. 42. Cainan annorum CXXXI genuit Sala. 19.  Cainan autem vixit annos centum treginta: fiunt simul anni duo milia sexcenti octo: et genuit Salam.
44. et vixit Sala annis CXXX et genuit Eber. 43. Sala annorum CXXX genuit Eber. 20. Salam autem vixit annos centum treginta: fiunt simul anni duo milia aeptingenti treginta octo: et genuit Eber.
45. et vixit Eber annis CXXXIIII et genuit Falec. 44. Eber annorum CXXXIIII genuit Faleg. 21. Eber autem vixit annos centu XXXIIII: fiunt simul anni duo milia octingenti duodecim: et genuit Falech et Ragau fratrem eius.
22. Sub ipso factum est dispersio. et fuit omnis terra labia et vox una omnibus: et factum est dum moverent ab Oriente, invenerunt paneum quod est terra fructifera in terra Sennaar, et habitaverunt ibi. et dixit homo ad proximum suum: venite, faciamus nobis lateres et coquamus eas igne. et facta est eis ipsa latera quasi lapis, et bitumen erat illis lutus. et dixerunt: venite aedificemus nobis civitatenv et turrem, cuius capud sit usque ad caelum, et faciamus nobis nomen, antequam dispersi fuerimus super omnem faciem terrae. et descendit dominus deus videre civitatem et turrem, quam aedificaverant filii hominum, et dixit dominus deus: ecce labia et vox omnibua una, et hoc initiarunt facere, et nunc non minuitur ex ipsis omnia quaecumque proposuerunt facere. venite, descendentes dispersas faciamus ibi eorum linguas, ut non obaudiat unusquisque vocem proximi sui. et dispersit illos dominus deus inde super faciem omnis terrae, et cessaverunt aedificantcs civitatem et turrem. propter hoc vocatum eat nomen eius confusio, quia ibi confudit dominus labia omnis terrae, et exinde dispersit eos dominus deus super omnem faciem terrae.
46. usque ad hunc generationes V, anni DXXVIIII: ab Adam autem generationes XV, anni sunt MMDCCLXXI. 45. Fiunt simul anni DXXXI, generationes V: ab Adam generationes XV, anni MMDCCLXXIII. 23.Fiunt autem simul ab Adam usque ad turris aedificationem et dispersionem terrae generationes quindecim, anni duo milia octingenti LXXVIII.
47. Divisio terrae tribus filiis Noe. 46. Divisio terre tribus filiis Noe. 24. Terrae divisiones tres filios Noe post diluvio factum est sic:
48. Post diluvium Sem Cham Iafet trium fratrum tribus divisae sunt.  47. Post diluvium trium fratrum in tribus partibus divisa est terra. 25. Sem, Cham et Iafeth trium fratrum secundum tribum partiti sunt super terram.
49. et Sem quidem primogenito a Persida et Bactris usque in India longe usque in Rinocoryris est. 48. Sem vero prioris filii portio est a Persida et ab austro usque in India et Rinocorura longitudo: et habet fluvium Eufraten. 26. et Sem primogenito a Persida et Bactrium usque in India longitudo, latitudo autem ab India usque Rinocorurum.
V f.56' 50. Cham autem secundo a Rinocoruris usque Gadira ad austrum. 91. || Cham vero secundus filius Noe aRinocorura usque ad Cades, que est ab austro: et habet fluvium Geon qui vocatur Nylus. 27. Cham autem secundo ab Rinocorurum usque Garirum.
51. Iafet autem III a Media usque Gadira ad borram. 28. Iafeth autem tertio a Midia usque Garirum ad aquilonem.
52. Habet autem Iafet flumen Tigridem qui dividit Mediam et Babiloniam. 29.Habet autem Iafeth fluvium Tigrem, qui dividet Mediam et Babyloniam in terra Assyriorum.
53. Sem autem Eufratem.  30. Cham autem habet fluvium Geon, qui vocatur Nilus.
54. et Cham Geon qui vocatur Nilus. 31. Sem autem Eufraten.
55. Confusae sunt autem linguae post diluvium. erant autem quae confusae sunt linguae LXXII et qui turrem aedificabant erant gentes LXXII, quae etiam in linguis super faciem tocius terrae divisae sunt. 32. Confusae sunt autem linguae super terram post diluvium: fuerunt autem quae confusae sunt linguae septuaginta duo: qui autem turrem aedificabant, fuerunt gentes septuaginta, qui in linguia super faciem terrae divisae sunt.
56. Nebrot autem gigans filius Chus Aethiops in escam Mediis venando subministrabat bestias in cibum. 33. Nebrod autem gigans filius Chus Ethiopu iste pro cibaria eorum venando porrigebat eis feras.
57.Vocabula autem LXXII haec sunt:  34.  Nomina autem septuaginta sunt haec:
58. filii Iafet. 35.  filii Iafeth filio Noe tertio iuniori.
59.      Gamer, ex quo Cappadoces.  36.      Gamer, a quo Cappadoci.
60.      Magog, de quo Celtae et Galatae.  37.      et Magog, a quo Chaldei et Galates.
61.      Madae, de quo Medi. 38.      et Made, a quo Midi.
62.      Iuvan, de quo Greci et Iones. 39.      et Yoias, a quo Greci et Hiones.
63.      Thobel, unde Etthalienses.  40.      et Thobail, a quo Thettali.
64.      Mosoc, unde Illyryci. 41.      et Mosoch, a quo Illyrici.
65.      Thiras, unde Traces.  42.      et Thiras, a quo Thraci.
66.      Cetthyn, unde Macedones. 43.      et Chattaim, a quo Macedoni.
67.  et filii Gamer. 44. et filii Gamer filio Iafeth tertio filio Noe.
68.      Ascanaz, de quo Sarmatae.  45.      Aschanath, a quo Sarmati.
69.      Rifan, de quo Sauromatae. 46.      et Erisfan, a quo Rodii.
70.      Thogorma, de quo Armenii. 47.      et Thorgaman, a quo Armenii.
71. et fili Iuuan. 48.  et filii filiorum Iafeth filii Noe.
72.      Elisan, unde Siculi. 49.      Elisa, a quo Siculi.
73.      Tharsis, ex quo Hiberi qui et Tyrreni. 50.      et Thareis, a quo Iberi, qui et Tyrannii.
74.      Cithii, de quo Romani, qui et Latini. 51.      et Ctici, a quo Romei qui et Latini.
75.      Rodii
76. omnes XV: de his extiterunt insulae gentium : sunt autem Cyprii ex Citiensibus ex Iafet, si quidem invenimus et eos qui sunt ad borram ex ipsis, de ea tribu Citiensium. 52. Omnes isti filii Iafeth tertio filio Noe: ex istis dispersae sunt insulae gentium: sunt autem et Cyprii ex Citteis ex filiorum Iafeth: simul gentes quindecim: invenimus autem qui ab aquilone buii ex ipsis, ex tribu Citteis.
77. Sunt autem ex ipsis etiam gentes, quae sunt in Heliada praeter eos qui postmodum advenerunt ibi, ut puta Sitorum, qui habitaverunt civitatem , quae apud Grrecos honoratur, Athenas. 53. Est autem de Elladii gentes omnes ex ipso, excepto his qui habitaverunt in postero ibi, es Saitei, qui habitaverunt circa mare honorabilem civitatem, quae vocatur Athenas.
78. et Thebeorum, quoniam Sidoniorum sunt inhabitatores ex Cadmo Agenoris filio. 54. simul autem et Thibas, qui Sidonii sunt acolae, de Cathmo Aginoru.
79. et Charcedonis Tyrorum sunt inhabitores. 55.  Chalcedonii autem Tyranni peregrin fuerunt.
80. et quicumque sunt alii similiter post haec apud Halladam transmigraverunt.  56.  et alii simili modo qui posthac in Ellada migraverunt.
81. Cognoscimus autem haec ex lege et prophetis.
82. Erant ergo de Iafet ad confusionem turris tribus XV et hae gentes Iafet a Media usque vesperum Oceani diffusae sunt adtendentes usque ad borram.  57. Haec sunt autem gentes Iafeth tertio filio Noe a Midia usque ad speriam a parte Oceani adtendens ad aquilonem sic:
83. (1) Medi. (2) Albani. (3) Gargani. (4) Arrei. (5) Armeni. (6) Amazones. (7) Culi. (8) Corzieni. (9) Benageni. (10) Cappadoces. (11) Paflagones. (12) Mariandeni. (13) Tibarenses. (14) Chalibes. (15) Mossynnoti. (16) Colchi. (17) Melancenie. (18) Sarmatae. (19) Saurobatae. (20) Meothes. (21) Scytes. (22) Tauri. (23) Thraces. (24) Bastarni. (25) Illuri. (26) Macedones. (27) Hellenes. (28) Greci. (29) Lybyes. (30) Histri. (31) Vieni. (32) Dauni. (33) Iapigesi. (34) Calabri. (35) Opici. (36) Latini qui et Romani. (37) Tyrrenni. (38) Galli qui et Celtae. (39) Lybyestinii. (40) Celtiberi. (41) Hiberi. (42) Galli. (43) Aquitani. (44) Illuriani. (45) Basanotes. (46) Cyrtani. (47) Lusitani. (48) Voccei. (49) Cunienses. (50) Brittones qui et in insulis habitant. 58. (1) Midii. (2) Albani. (3) Gargani. (4) Errei. (5) Armeni. (6) Amazoni. (7) Coli. (8) Corzini. (9) Dennagi. (10) Cappadoci. (11) Paflagoni. (12) Mariandini. (13) Tabarini. (14) Challyri. (15) Mossonici. (18) Sarmati. (19)Saurobati. (20) Meoti. (21) Scythi. (22) Taurinii. (23) Thraci. (24) Bastarni. (25) Illyrici. (26) Macedoni. (28) Graeci. (29) Ligyrii (30) Istrii. (31) Hunni. (32) Dauni. (33) Iapygii. (34) Colabri. (35) Oppici. (36) Latini qui et Romei. (37) Tyranni. (38) Calli qui et Latini.  (39) Ligistini. (40) Celtibirii. (41) Ibirii. (42) Galli. (43) Aquitanii. (44) Illyrici. (45) Basantii. (46) Cyrtanii. (47) Lysitani. (48)Huaccai. (49) Cynii. (50) Brittani qui in insulis habitant.
84. Qui autem eorum noverunt litteras, hi sunt:  59 Qui autem sapiunt ex ipsis litteris, hii sunt:
85. (1) Hiberi. (2) Latini qui vocantur Romani. (3) Hispani. (4) Greci. (5) Medi. (6) Armeni. 60. (1) Ibirii. (2) Latini qui utuntur Bomei. (3)  Spani. (5) Greci. (4) Midi. (6) Armenii.
86. Sunt autem fines eorum a Media ad borram usque Gadiram a Potameda fluvio usque Mastusia ad ilion. 61. Sunt autem termina eorum a Midia usque Garirum quod ad aquilonem: laterae autem a fluvio et fluvium usque Mastusias contra solem.
87. Terrae autem eorum hae sunt: 62.  Provintiae autem eorum sunt haec: 
88.  (1) Media. (2) Albania. (3) Amazonia. (4) Armenia minor. (5) Armenia maior. (6) Cappadocia. (7) Paflagonia. (8) Galatia. (9) Cholcis. (10) Indice. (11) Bosphorina. (12) Meotia. (13) Derres. (14) Sarmatia. (15) Tauriana. (16) Scythia. (17) Bastarnia. (18) Thracia. (19) Machedonia. (20) Dalmatia. (21) Mollis. (22) Thessalia. (23) Locria. (24) Boetia. (25) Betolia. (26) Attica. (27) Achaia. (28) Pellenia quae appellatur Pelleponensus. (28) Acarnea. (30) Epirotia. (31) Illyria. (32) Auchinitis. (33) Hadriace ex qua pelagus Hadriaticum. (34) Calcecia. (35) Lusitania. (35) Italia. (37) Thuscena. (38) Massalia. (39) Celtes Gallia. (40) Hispanogalia. (41) Hiberia. (42) Hispania maior. (1) Midia. (2) Albania. (3) Amazonia. (4) Armenia parva et (5) magna (6) Cappadocia. (7) Paflagonia. (8) Galatia. (9) Colchus. (10) India. (27) Achaia. (11) Bosporina. (12) Meotia. (13)Derris. (14) Sarmatia. (15) Tauriannia. (17) Bastarnia. (16) Scythia. (18) Thracia. (19) Macedonia. (20) Dermatia. (21) Molchia. (22) Thettalia. (23) Lucria. (24) Byotia. (25) Etolia. (26) Attica. (27) Achaia. (28) Pelepponissus. (29) Acarnia. (30) Ipirotia (31) Illyria. (32) Lucidissima (33)  Adracia, a quo Ha driaticum pelagus. (34) Gallia. (37) Tuscinia. (35) Lysitania. (1) Midia. (39) Messalia. (36) Italia. (39) Celtica. (40) Spanogallia (41)  Ibiria. (42) Spania magna.
89. Hucusque definit terra Iafet usque ad Brittanicas insulas omnes ad borram respicientes.  63.  Simul provintiae Iafeth quadraginta usque ad Brittaniacas insulas, quae ad aquilonem respiciunt.
90. Sunt autem his et insulae istae. 64.  Sunt autem eis et insulae commune autem
91. (1) Brittanicae. (2) Sicilia. (3) Euboea. (4) Rhodus. (5) Chius. (6) Lesbus. (7) Chitera. (8) Iacentus. (9) Cefalenia. (10) Ithagae. (11) Corcyra et (12) Cyclades insulae et pars quaedam Asiae quae appellatur Ionia. 65.  (2) Sicilia. (3) Eubya (4) Rodus. (5) Chius. (6) Lesbus. (7) Cythira. (8) Zacynthus. (9) Cefalinia. (10) Thaci. (11) Corcyra et (12) qui in circuitu sunt parte Asiae qui vocatur Ionia.
92. Flumen est autem his Tigris dividens inter Mediam et Babyloniam. 66. Fluvius autem est eis Tigris dividens Midiam et Babiloniam.
93. Hi sunt fines Iafet. 67. Haec sunt termini tertio filio Noe.
68.  Cenealogia Cham secundo filio Noe.
94. Filii autem Cham: 69. Filii autem Cham secundo filio Noe.
95.     Chus, ex quo Aethiopes.  70.      Chus primogenitus, ex quo Ethiopi.
96.     Mestraim, ex quo Aegyptii. 71.      et Mestreim, ex quo Egyptii.
97.     Fud, de quo Trogloditae. 72.      et Fud, ex quo Troglodyti.
98.     Chanaam, de quo Afri et Fenices.  73.      et Chanaan, ex quo Afri et Funici.
99. et filii Chus: 74. filii autem Chus Ethiopu filio Cham secundo filio Noe.
100.    Saba.  75.      Sabat.
101.    Evilat. 76.      et Eugilat.
102.    Sabata. 77.      et Sabascatha.
103.    Regma. 78.      et Regma. 
104.    et Sagabacata.  79.      et Secathath.
105. filii autem Regma:  80. et filii Regma filio Chus filio Cham secundo filio Noe.
106.    Saba. 81.      Sabat.
107.    Iudadan. 82.      et Iudadad.
108. Et Chus genuit Nebruth gigantem. 83.  et Chus genuit Nebrud Ethiopem et venatorem et gigantem.
109.  et Aegyptiorum patriae cum Mesrain patre ipsorum VIII: dicit enim 84. et Aegyptiorum patrias cum Mestreim patre eorum octo: dicit autem sic:
110.  et Mestraim genuit Ludiin, unde Lydii. 85. et Mestreim genuit illus Lydiim, ex quo facti sunt Lydii
111.      Enemim, de quo Pamfili. 86.      et illus Enemigim, ex quo Pamphyli,
112.      Labiin, de quo Libies. 87.      et illus Labiim, ex quo Libii.
113.      Neptoin. 88.      et illus Nefthabiim, ex quo Fygabii.
114.      et Patrosonim, unde Cretes. 89.      et illus Patrosoniim, ex quo Licii.
115.      Casluin, unde Lycii.
116. unde exierunt Filistiim.
117.      et Capturin, unde Cileces. 90.      et illus Cathfthoriim, ex quo Cilicii.
118.  Chananeorum sunt patriae cum patre eorum X: dicit enim 91. Chananeorum autem patrias cum Chanahan patre eorum sunt duodecim: dicit enim sic:
119.  et Chanaam genuit Sidona primogenitum ex quo Sidonii. 92. et Chanahan genuit Sidona primogenitum.
120.      et Chetheum. 93.  et Chetteum.
121.      et Iebyseum. 94. et Amorreum.
122.      et Amorreum. 95. et Gergeseum.
123.      et Gergesseum. 96.  et Aeggeum.
124.      et Araceum. 97.  et Aruceum ex quo Tripolitani.
125.      et Euueum, ex quo Tripolitae. 98. et Asethneum ex quo Orthosiasti.
126.      et Aseneam.  99. et Arudium, ex quo Aradii.
127.      et Aradium, unde Aradii. 100. et Samareum.
128.      et Samaream, unde Samaritae.  101. et Ferezeum.
129.      et Amathi, unde Amathusi. 102. et Amathium.
130.  Est autem habitatio eorum a Binocoruris usque Gadiram ad notum. 103. Est autem habitatio eorum ad Rinocorurum usque Garirum aspiciente ad septentrionem longitudo.
131. Ex his autem nascuntur gentes hae: 104. Quae autem ex ipsis natae sunt gentes:
132. (1) Aethiopes. (2) Trogloditae. (3) Aggei (4) Aggageni (5) Isabini (6) Icthyofagi. (7) Velanni. (8) Aegyptii. (9) Fenices. (10) Lybyes. (11) Marmaredae (12) Chari  (13) Filiitae. (14) Mysi. (15) Mossynoeti. (16) Friges. (17) Magones. (18) Bithyni. (19) Nomades. (20) Lycinii. (21) Mariandeni. (22) Pamfyli. (23) Misudi. (24) Pisideni. (25) Lygallii (26) Cilices. (27) Maurosii. (28) Cretae. (29) Magartae. (30) Numidiae. (31) Macrones. (32) Nasomones. 105.  (1) Ethiopi. (2) Troglodyti. (3) Aggei. (4) Gagarini. (5) Isabini. (6.) Piscescomeduli. (7) Ellaini. (8) Aegyptii. (9) Finici. (10) Libyi. (11) Marmaridii. (12) Carii. (13) Psylliti. (14) Myssi. (15) Mososini. (16) Fygadii. (17) Maconii. (18) Bythynii. (19) Nomadii. (20) Lycii. (21) Mariandini. (22) Pamphyli. (23) Mososini. (24) Pissidii. (25) Autalei. (26) Cilicii. (27) Maurisii. (28) Criti. (29) Magartei. (30) Numidii. (31) Macarii (32) Nasamonii.
133. Hi possident ab Aegypto usque ad Oceanum. 106. Hii possident ab Egypto usque ad septrentionalem Oceanum gentes XXXII.
135. Qui autem eorum sunt litterati, hi sunt: 107. Qui autem ex ipsis sciunt litteras, sunt haec:
136. (1) Fenices. (2) Aegypti. (3) Pamfyli. (4) Fryges. 108.(1) Fynici. (2) Egyptii. (3) Pamphyli. (4) Frygii. 
137. Sunt autem fines Cham a Rinocoryris, quae dividit Syriam et Aegyptum usque Garira in longum.  109. Est autem terminum Cham ab Rinocorurum qui extendit a Syria et Ethiopia usque Garirum.
138. Nomina autem gentium haec sunt:  78. Nomina provinciarum eorum sunt hec: 110.  Nomina autem provintiarum sunt haec:
139. Aegiptus. 79. Egiptus. 111. Egyptus cum omnibus qui in circuitu eius sunt.
140. Ethiopia quae tendit adversus Indiam. 80. Ethiopia que respicit Indiam. 112. Ethiopia quae aspicit ad Indos.
141. et altera Aethiopia, unde proficiscitur flumen Aethiopum Erythara quod est Rubrum adtendens ad orientem.  81. et alia Ethiopia, unde prodit fluvius Rubrus qui respicit contra orientem. 113.  et alia Ethiopia unde egreditur Ethioporum fluvius Geon qui vocatur Nilus Rubra qui aspicit ad orientem.
142. Thebea. 82.  Thebaidis. 114. Thebaida tota.
143. Lybiae, quae extendit usque Cyrenen. 83. Libia que extenditur usque ad Cyrinem quae est Penthapolis. 115. Libya qui extendit usque Corcyna.
144. Marmaris. 84. Marmarices. 116. Marmaria et omnia quae in circuitu eius sunt.
145.  Syrtes habens gentes has: Nasamonas Macas Tautameos. 85. Syrthes. Nascimenia. Tautamei. 117. Syrta habens gentes tres Nasamona Macas Tautameus.
146. Lybyae quae a Lepti extendit usque minorem Syrtem. 86. Libya Lectimagna quae extenditur usque ad Syrtia minus. 118. Libya alia qui respicit et extendit usque ad minorem Syrtiam.
147. Numidia. 87. Nomidia.  119. Numeda.
148. Masseria (asryia C, assiria G). 88. Masyris. 120. Massyris.
149. Mauritania quae extendit usque Herculeas quod est Heracleoticaa stellas contra Gadiram. 90. et Mauritanea que extenditur usque ad Herculis statuam. 121. Mauritania qui extendit usque Eracleoticum terminum contra Carari.
150. Habent autem ad borram maritimam 122. Tum habet qui aspicit ad aquilonem qui circa mare sunt.
151.  (1) Ciliciam. (2) Pamfiliam. (3) Pisidiam. (4) Mysiam (moesiam GC). (5) Lycaoniam. (6) Frigiam. (7) Camaliam. (8) Lyciam. (9) Cariam. (10) Lydiam. (11)   Mysiam (moesiam GC) aliam. (12)   Troadem. (13) Aolidem (aeoliam G, et aeoliam C). (14) Bytyniam. (15) veterem Frygiam altiorem (alt. om. GC). 123.  (1) Ciliciam. (2) Pamphyliam. (3) Pissidiam (pisidia pict). (4) Myssiam (mysia pict.). (5) Lygdoniam (ligd pict). (6) Frygiam. (7) Camiliam. (8) Lyciam. (9) Cargam (caria pict.). (10) Lydiam. (12) Troadam. (13) Eoliam. (14) Bithyniam. (15) antiquam qui vocatur Frygia.
134. Sunt autem insulae in his communes hae: 124.  Simul provintias XIII.
(1)   Corsola (corsula C, cursola G).  (2) Lupadusa (lopadusa C, lapadosa G). (3) Gaudius (gaddus GC). (4) Meletae (melitiac C, miliciae C). (5) Cercenna (cercina GC). (6) Menis (moenis GC). (7)   Sardinia (cardinia B, gardinia F). (8)  Galata (galatae GC). (9) Corsuna (corsina C, corsisna G). (10) Cretae. (11)  Gaulus rhedae (caulus rhode CG). (12)  Thera. (13) Careatus (carcatas GC). (14) Astypala (astipalla C, asthipela G). (15) Chius (thius GC). (16) Lesbius (iesbos C, iebus G). (17) Tenedos. (18) Imbrus. (19) Iassus. (20) Samus (om. BF). (21) Cobus (thius GC). (22) Chnidos. (23) Nisurus. (24) megistae Cyprus (megessae cypros G, cypros megisse C). 125.  Sunt autem eis et insulas communae: (1)Corsula. (2) Lapanduoa. (3)Gaula, (4) Melitia. (5) Cercina. (6) Minna (—) Taurana. (7) Sardana. (8) Galata. (9) Gorsuna. (10) Crita. (11) Gauloroda. (12) Thira. (13) Cariatha. (14) Asta vetera. (15) Chius. (16)Lesbus. (17) Teneda. (18) Iambra. (19) Iasa. (20) Samus. (21) Cous. (22) Cnidus. (23) Nisyra. (24) magna Cyprus. Simul insulas XXV.
52. Habet etiam (insulas has Sardiniam Cretam Cyprum. 
53 . et) flumen Geon qui appellatur Nilus: dividit autem inter Cham et inter (om. GC) Iafet hos vespertini maris. 126. Habet enim et fluvium Geon, qui vocatur Nilus, qui circuit Egyptum et Ethiopiam: dividet inter Cham et Iafeth ab ore occidui maris.
154. Haec media Cham generatio. 127. Haec est genealogia Cham secundo filio Noe.
155. De Sem autem seniore filio Noe sunt tribus cogniti XXV: hi ad orientem inhabitaverunt.  49.  Nomina filiorum Sem primogeniti Noe: tribus XXV: hi habitaverunt contra orientem. 128. De Sem autem primogenito filio Noe sunt tribus viginti quinque: hii contra orientem habitaverunt.
156. filii Sem:  50. filii autem Sem.
1 57.        Aelam, de quo Aelymei.  51. Helam, ex quo Helamite. 129. Elam, unde Elimei.
158.        et Assur, de quo Assirii. 52. Asyr, ex quo Asyrii. 130.  et Asur, unde Assyrii.
159.        et Arfaxat, unde Chalidaei. 53. Arfaxat, ex quo Chaldei. 131. et Arfarad, unde Chaldei.
160.        et Ludii, unde Lazones. 54. Luth, ex quo Lazici. 132.  et Lud, unde Alazonii.
133.  et Futh, unde Persi.
161.        et Aram, unde Etes prioris. 55. Haram, ex quo Iturei.  134.  et Aram, unde Yantii.
162.        hos excidit Abraham.
163.  et filii Aram. 135.  et filius Aram filii Sem filio Noe.
164.        Os. 136. qui 
165.        ce Ul, de quo Lidii. 56. ze Bul ex quo Lidii. 136. et Hul, ex quo nascuntur Lydii.
166.        et Garter, de quo Gasfeni. 57. Gathera, ex quo Gasfeni.  137. et Gather, unde Gasfinii.
167.        et Mosoc, unde Massyni. 138. et Mosoch, unde Mossinii.
168.  et Arfaxat. 58. Arfaxat. 139. et Arfaxad genuit Cainan, unde fiunt qui ab oriente Samaritae.
169.       genuit Sala                    ex quo Sala. 140.  Cainan autem genuit Salathee, unde fiunt Salathii.
170. et Sala genuit Heber, unde Hebrei.  59. Sala, ex quo Heber. 141. et Salathee genuit Eber, unde fiunt Ebrei.
171. et Heber nati sunt duo filii. 60. Heber. 142.Eber autem nati sunti ei filii duo. 
172. Falec unde ducitur genus Abraham 61. ex quo Falecg. 143. Falec, unde ascendit generatio Abrahae.
173. et Iectan. 62. et Iectan. 144. et Ectam fratrem eius.
174. Iectan autem genuit Elmodab, de quo Indi. 63. Iectan genuit Helmodat, ex quo Indii. 145. Ectam autem genuit Ermodad, unde nascuntur Indii.
175. et Salef, de quo Bactriani. 64. Sala, ex quo Betrii. 146. et Saleph, unde nascuntur Bactrianii.
176. et Asarmot, de quo Arabes priores. 65. Aram, ex quo Arabes. 147. et Aram, unde et Arabii.
177.  et Cyduram, de quo Camehi. 66. Hiduram, ex quo Gamer. 148. et Iduram, unde et Milii.
178. et Derra, de quo Mardi.  67. Oderba, ex quo Mardii. 149. et Ethil, unde Arrianii.
179. et Ezei, de quo Arriani.  68. Lezel, ex quo Partii. 150. et Abimeil, unde Yrcanii.
180. et Declam, de quo Cedrusi. 69. Dehelam, ex quo Zedirusii. 151. et Declam, unde Cedrysii.
181. et Gebal (Iobat C, om.G), de quo Scythii (sextae G, sexti C) priores. 70. Asal, ex quo Hiscite.
71. Asal autem genuit Melchi.
72. Melchi genuit duos filios, id est Melchi et Melchisedech.
89. Hiscitopolim quae est in terra Salem Chanaan in regione Sichem iuxta civitatem Salem, ubi regnavit Melchisedech sacerdos altissimi.
182. et Abimeel (abimelel C, abimelech GF), de quo Hircani .  73. Abimelech, ex quo Hircani. 152. et Gebal, unde Scythii.
183. et Sabat (sebat C, sebath G), unde Arabi (aradii GC) primi. 74. Sabebi ex quo Arabes. 153. et Sabal, unde Adamosynii.
184. et Ufir (eufer F), de quo Armenii.  75. Mamsuir, ex quo Armenii. 154. et Huir, unde Armenii.
185. et Evilat unde Gemnosofutae. 76. Eiulat ex quo Grymnosophiste. 155.  et Eugee, unde Nudi sapientes.
186. Hi omnes Bactriani.  77. (Ziezi ex quo Vulgares.)
187. Omnes autem de tribus filiis Noe sunt LXXII. 156. Hii omnes de Sem primogenito Noe. 
188. Omnium autem filiorum Sem habitatio est a Bactris (bacris B) usque Rinocoruris, quae dividit Syriam et Aegyptum et rubrum mare ab ore Arsinoes, quae est Indiae. 157. Omnium filiorum Sem est habitatio a Bactriona usque Rinocorurum, qui per tinet usque ad Syriam et Egyptum et mare rubrum et ab orae quae est Ar sinoita India.
189. Hae sunt autem quae sunt factae ex his gentes: 158. Haec autem quae ex ipsis factas sunt gentes.
190.  (1) Hebrei qui Iudaei, (2) Persae. (3) Medi. (4) Poenes. (5) Arriani. (6) Assyrii. (7) Hircani. (8) Indi. (9) Macardi (magardi GCF). (10) Parthi. (11) Germani. (12) Helymei. (13) Ccssei. (14) Arabes primi. (15) Cedrusii. (16) Scytae (sesthe G, sexti C). (17) Arabes veteres (sic GC, ultra BF, posteriores O). (18) Sapientes qui dicuntur gymnosofistae. 159. (1) Ebrei qui et Iudei. (2) Persi (3) Midi. (4) Peoni. (5) Ariani. (6) Assyrii. (7) Yrcani. (8) Indii. (9) Magardi. (10) Parthi. (11)Ger mani. (12) Elymei. (13) Cossei.  (17) Arabi antiqui. (15) Cedrusii. (14) Arabi primi. (18) Nudi sapientes. 
191. Habitatio autem eorum usque Rinocorura et Cilicia. 160. Extendit autem habitatio eorum usque Rinocorurum et usque Cilicia.
192. Qui autem eorum noverunt litteras, hii sunt: (1) Iudaei. (2) Persae. (3) Medi. (4) Chaldei. (5) Indi. (6) Assyrii. 161.  Qui autem noverunt ex ipsis litteras, sunt (1) Ebrei qui et Iudei. (2) Persi. (3) Midi. (4) Chaldei. (5) Indii. (6) Assyrii.
193. Est autem habitatio eorum, id est filiorum Sem in longum quidem ab India usque Rinocorura, lata autem a Persidae et Bactris usque Indiam. 162. Est autem habitatio filiorum Sem primo genito filio Noe in longitudine autem India usque Rinocorurum, latitudo autem a Persida et Bactrium usque in inferiore India.
194. Vocabula autem gentium haec sunt: 163. Nomina autem provintiarum filiorum Sem sunt haec:
195. (1) Persis. (2) Bactrianae. (3) Hyrcania. (4) Babylonia. (5) Cordulia (corbulia B). (6) Assyria. (7) Mesopotamia. (8) Arabia vetus. (9) Alimalas. (10) India. (11) Arabia eudemon. (12) Coeles Syria. (13) Commagena. (14) et Fynicia, quae est filiorum Sem. 164. (1) Persida cum omnibus subiacentibus gentibus. (2) Bactriana. (3) Yrgania (yrcania pict.). (4) Babilonia (babyl. pict.). (5) Cordilia (cordyna pict.) (6) Assyria. (7) Mesopotamia. (8) Ara bia antiqua. (9) Elymea. (10) India (11) Arabia famosa. (12) Cylisyria (13) Commagenia (commagina pict). et (14) Punice (fynicia pict.), quae est filiorum Sem.
165.  Omnes isti ex trium filiorum Noe tribus LXXII.
196. Gentes autem, quae linguas suas habent, hae sunt: 166.  Gentes autem, quas dispersit dominus deus super faciem omnis terras secundum linguas eorum in diebus Falec et Ectam fratrem eius in turris aedificatione, quando confusas sunt linguas eorum, sunt autem haec:
197. (1) Hebrei qui et Iudei. (2) Assyrii. (3) Chaldaei. (4) Persae. (5) Medi. (6) Arabes. (7) Madiani (sic F, madian B). (8) Adiabenici. (9) Taleni (ictaleni B [?], tadenici F, tateni O). (10) Alamosenni (alamossioni F). (11) Saraceni. (12) Magi. (13) Caspii. (14)Albani. (15)Indi. (16) Aethiopes. (17)Aegyptii. (18) Libies (labies BF). (19) Chettei. (20) Cananei. (21) Ferezei. (22) Euvei (euei FO). (23) Amorrei. (24) Gergesei. (25) Lebusei (gebraei F, iebusei O). (26) Idumei. (27) Samaritae. (28) Foenices. (29) Syri. (30) Cilices Tharsenses. (31) Cappadoces. (32) Armenii. (33) Hibeni (iberi O). (34) Librani. (35) Scytae. (36) Colchi. (37)Sanni. (38) Bosphorani. (39) Asiani. (40) Hisaurienses. (41) Lycaones. (42) Pysidae. (43) Galatae. (44) Paflagones. (45) Pryges. (46) Achai. (47) Tessali. (48) Machedones. (49) Traces. (50) Mysi. (51) Bessi. (52) Dardani. (53) Sarmatae. (54) Germani. (55) Pannoni Peones. (56) Norici. (57) Dalmatae. (58) Romani qui et Latini. (59) Ligyres. (60) Galli qui et Celtae. (61) Aquitani. (62) Brittani. (63) Hispani qui et Tyrraeni (qui terreni G, qui ti rini C). (64) Mauri. (65) Baccuates (bacuaci C, bacauci G) et Massennas (et m. om. GGO). (66) Getuli. (67) Afri qui et Barbares (q. et abares O, q. et b. om. GC). (68) Mazicei (macizes G, maziges C). (69) Garamantes qui et marmaredae (gar. getuli marmarides O, q. et m. om. GC) qui usque Aethiopiam extendunt. 167. I Ebrei qui et Iudei. II Assyrii. III Chaldei. IIII Midi. V Persi. VI Arabi primi et secundi. VII Madiani primi et secundi. VIII Adiabini. VIIII Taiani. X Salamossini. XI Sarracini. XII Magi. XIII Caspiani. XIIII Albani. XV Indi primi et secundi. XVI Ethiopi primi et secundi. XVII Egyptii et Thibei. XVIII Libyi. XVIIII Chotthei. XX Chananei. XXI Ferezei. XXII Eugei. XXIII Amorrei. XXIIII Gergesei. XXV Iebusei. XXVI Idomei. XXVII Samarei. XXVIII Fynici. XXVIIII Euri. XXX Cilicii qui et Tharsi. XXXI Cappadoci. XXXII Armenii. XXXIII Ibiri. XXXIIII Bibrani. XXXV Scythi. XXXVI Colchi. XXXVII Sanni. XXXVIII Bosporani. XXXVIIII Asiani. XL Issaurii. XLI Lycaonii. XLII Pissidii. XLIII Galatas. XLIIII Pamflagoni. XLV Flygii. XLVI Greci qui et Achei. XLVII Thessali. XLVIII Macedonii. XLVIIII Thraci. L Myssi. LI Bessi. LII Dardani. LIII Sarmati. LIITT Germani. LV Pannonii. LVI Norici. LVII Delmatii. LVIII Romei qui et Cittei. LVIIII Lygurii. LX Galli qui et Celtei. LXI Aquitanii. LXII Brittani. LXIII Spani qui et Tyranni. LXIIII Mauri. LXV Macuaci. LXVI Getuli. LXVII Afri. LXVIII Mazici. LXVIIII Tarantii exteriores. LXX Boradii. LXXI Celtionii. LXXII Taramantii exteriores qui usque in Ethiopia extendunt.
168. Fiunt simul tribus LXXII. istas gentes dispersit dominus deus super faciem omnis terrae secundum linguas eorum. fiunt simul tribus LXXII.
198. Necessarium autem putavi et inhabitationes gentium et cognominationes declarare (-ri B). 169. Et hoc studui significare tibi, quales sunt et acolae ignotas gentes et interpretationes eorum et fines et habitationea eorum et quae vicinas regiones eorum.
199. incipiam autem ab oriente. 170. Initiamus scribere ab oriente usque in occidente secundum ordinem.
200. Persarum et Medorum inhabitatores Parthi et vicinae (bithiniae GC) gentes pacis (paucae GC) usque Syriam Coelae. 171. Persi et Midi acolae facti sunt Parthi et quae in circuitu gentes pacis usque media Syria.
201. Arabum inhabitatores Arabes eudemones: hoc enim nomine appellantur Arabia eudemones.  172. Arabi autem acolae facti sunt Arabi famosi: isto autem nomine nominatur Arabia ab omnibus famosa.
202.  Chaldaeorum inhabitatores Mesopotameni. 173. Chaldei autem acolae facti sunt Mesopotamite.
203. Madianensium inhabitatores Cynedocolpitae (cinedocopolitae GC) et Trocloditae (trocoditae F, procloditae G, progloditae C) et Ictyofagi. 174. Madianite acolae facti sunt Cinedocolpitas et Troglodytas et Piscescomeduli.
204. Grecorum autem gentes et vocabula V: Iones, Arcades, Boeti, Aeoli, Lacones. 175.  Grecorum autem gentes et nomina eorum sunt quinque: Hionii, Arcadii, Biotii, Eolii, Laconii.
205. horum inhabitatores fuerunt (1) Pontici. (2) Bitini. (3) Troes. (4) Asiani, (5) Cari (oari G, oarini C). (6) Licii (legii BF). (7) Pamphili. (8) Cyrinei et (9) insulae plures, id est Cyclades quidem XI (sic FGCO, X B), quae Myrti (sirti GC) pelagum continent. 176. istorum autem acolae facti sunt (1) Pontici, (2) et Bithynii, (3) Troii et (4) Asiani, (5) Carii et (6) Lycii, (7) Pamphili, (8) Cyrinei et (9) insulae multae, quae vocantur Cycladas XI, qui Myrtium pelagum habent.
206. haec sunt autem nomina earum: (1) Andrum. (2) Tenum (tenuem F, tenoem B). (3) Teo. (4) Naxus. (5) Geos. (6) Gyarus (cypros GC). (7) Delos (delas B, om. F). (8) Syfnus (sic F, sienus GC, syerus O, finus B). (9) Renea. (10) Cyrnos (cimnus C, cymnus GO). (11) Maraton (maration GC) 177. sunt autem haec: (1) Andrus. (2) Tinus. (3) Tio. (4) Naxus. (5) Ceus. (6) Curus. (7) Dilus. (8) Sifnus, (9) Nirea. (10) Cyrnus. (11) Marathrum (marathum pict.)
207. Sunt autem et aliae insulae maiores XII, quae etiam civitates habent plurimas, quae dicuntur Spordes (spodes B, hispotes F), in quibus inhabitaverunt Graeci (craeci B). 178. sunt et alias insulas magnas duodecim, qui etiam et civitates plures habent, quae vocantur Eporadas, in quas habitaverunt Greci.
208. haec sunt autem nomina earum: (1) Euboea. (2) Cretae. (3) Sicilia. (4) Cyprus. (5) Cous (sic F, coos B, chous G, thius C). (6) Samus (thamus O, thamos G). (7) Rhodus. (8) Chyus. (9)  Thassus (sic G, thapsus B, tharsus C). (10) Lemnus. (11) Lesbus. (12)  Samotraces (samothtrachia G, samotratiae C). 179. sunt autem haec: (1) Eubia (eubya pict.). (2)Crita. (3) Sicilia. (4) Cyprus. (5) Cous. (6) Tamus. (7) Rodus. (8) Chius. (9) Thassus. (10) Limnus. (11) Lesbus. (12) Samothraci.
209. Est autem a Boeotia Euboea, sicuti ab Ione Ionides civitates XVI (XV GC) haec: (1) Cladiomena (larzomona C, larzomena C, larziomina G). (2) Mitylenae (mostelena GC). (3) Pocea. (4) Priene. (5) Erytrae (eryt B, erit F, eristrae GC). (6) Samos. (7) Teos. (8) Colofon. (9) Cius (chius GC). (10)  Efesus. (11) Smyrna (zmirna C, zimirna G). (12) Perintus (berinthus B). (13)  Byzantium. (14) Calcedon. (15) Pontus et (16) Amisos libera. 180.  Est autem ab Biotes Eubia sicut ab Hiones Ionidis civitates sedecim nominatas. sunt autem haec: (1) Clazomena. (2) Mitilina (mitylyna pict.). (3) Focea. (4) Priinna(-nia pict.). (5) Erythra. (6) Samus (tamus pict.). (7) Teus. (8) Colofa. (9) Chius. (10) Efesus. (11) Smyrna (zayrna pict.). (12) Perinthus. (13) Byzantius. (14) Chalcedona. (15)Pontus. (16) Amissus eleuthera.
210. Romanorum qui et Citiensium gentes et inhabitationes hae sunt: (1) Tusci. (2)  Emilienses. (3) Piceni (picens B). (4) Campani. (5) Apulienses. (6) Lu cani. 181. Romanorum autem, qui et Cittei, gentes et acolae sunt septem: (1) Tuscii, (2)  Emillisui, (3) Sicinii, (4) Campani, (5) Apulisii, (—) Calabrii, (6)  Lucani.
211. Afrorum gentes et inhabitationes hae sunt: (1) Lebdeni (lepdini F, lep teni O). (2) Cinti (cinitae G). (3) Numidae. (4) Nasomones (nazomones C). (5) Saei.  182. Afrorum autem gentes et acolae sunt V: (l)Nebdini. (2) Cnithi. (3) Numidii. (5) Sii. (4) Nassamonii.
212. Insulae autem hae sunt quae habentes civitates: (1) Sardinia. (2) Corsica. (3) Girda (girba GC) quae et Benigga (benigna GC). (4) Cercina. (5) Galata.  183.  Sunt autem eis et insulas V civitates habentes: (1) Sardinia. (2) Corsica. (3)  Girba. (4) Cercina. (5) Galata.
21 3. Maurorum autem gentes et inhabita tores hae sunt: (1) Musulani (mosallani G, mosollanila C). (2) Tingitani. (3)  Caesarienses.  184. Maurorum autem gentes et acolae sunt tres: (1) Mosulami. (2) Tiggitanii et (3) Sarinei.
214. Hispanorum autem gentes et inhabitatores hae sunt Tyranni et Turrenorum qui et Terraconenses:  185. Spanorum autem, qui et Tyrinniorum vocantur autem Paraconnisii.
215. (1) Lysitani. (2) Betici. (3) Autriconi. (4) Vascones. (5) Calleci (galleci GC, gallici F) qui et Astures. 186. gentes et acolae sunt quinque: (1) Lysitanii. (2) Beticii. (3) Autrigonii. (4) Uuascones. (5) Callaici qui et Aspores vocantur.
216. (Insulae autem, quae pertinent ad Hispaniam Terraconensem, tres sunt, quae appellantur Valliaricae. habent autem civitates V has: (1) Ebuso. (2) Pahna. (3) Pollentia quae dicitur Maiorica. (4) Tomaene. (5) Magone, quae appellantur Minorica. harum inhabitatores fuerunt Chananei fugientes a facie Ihesu fili Nave. nam et Sidona qui condiderunt, et ipsi Cananei Sidonii et qui Pannia condiderunt et ipsi Cananei. Gadis autem Iebusei condiderunt et ipsi similiter profugi.)
217. Gallorum autem Narbonensium gentes et inhabitationes. 186. Tallorum autem qui et Narbudisii vocantur gentes et acolae sunt quattuor: (1) Lugdunii. (2) Bilici. (3) Sicani; (4) Ednii.
187. Germanorum autem gentes et acolae sunt quinque: (1) Marcomallii. (2) Bardunii. (3) Cuadrii. (4) Berdilii. (5) Ermunduli.
218. Amaxobii. Grecosarmatae. 188. Sarmatorum autem gentes et acolae sunt II: Amaxobii et Grecosarmates.
189. Istas gentes et peregrinationes eorum sicut dispersas sunt super terram.
219. Et hos (hoc GC) autem necessarium fuit declarare tibi (et ibi B), ne ignotarum gentium vocabula montium (uoc. m. GC, voc. et gentes BF) et manifesta flumina ignorares. 190. Et hoc mihi studium fuit significare tibi de ignotas gentes et oppidos eorum et nominatos montes et illos principales fluvius, ut ne de hoc inmemor sis.
220. Incipiam ergo dicere de gentibus ab Oriente. 191.Initiemus autem dicere de illas ignotaa gentes ab oriente usque ad occiduum solis quomodo habitant.
221. Adiabenici (azabenici C, adzabinici G) et Taieni (sic BO, tadeni F, taleni C, taeni G) contra Arabiam (c. ar. om. GC). 192. Illi Adiabinii habitant ultra Arabia interiore: Tainaii autem ultra illos.
222. Saraceni. Saraceni alii ad Taienos (sic O, alii ataienos B, alii et adenus F, om. c. 222 CG) contra Arabiam. 194. Saccini autem ultra Taones.
223. Albani contra filas (fyas B, figias F, pilas O) Caspias.  195. Albani autem ultra Caspianorum portas.
224. Madianitae maiores, quos expugnavit Moyses (maioyses B) inter Mesopotamiam et mare Rubrum.  196. Madinii fortiores, qui expugnati sunt a Moyse, in Rubro maris.
225. Minor autem Madiam est contra mare Rubrum iuxta Aegyptum, ubi regnavit Rauel (ragohel F) socer Moysi, qui et Iothro (getthor F). 197. Bla autem modica Madian est ultra de illa Rubra mare, ubi regnavit Raguel et Iothor socer Moysi.
226. contra Cappadoces a parte dextra Armenii, Hiberii, Birrani, Scytae, Colchi, Bosforani. 198. et ultra Cappadocia in dextera Armenii et Birri et Birrani, in leva autem Scythi et Colchi et Bosporani.
227. Sani (sammi GC) qui appellantur Sannices usque Pontum extendentes, ubi est accessus Absariis (absarus GF, absurus G) et Sebastopolis et Yssi limen, quod est portus, et Pasius (passius C) flumen: usque Trapezunto extenduntur hae gentes. 199.  Sanni autem, qui dicuntur Sanniggii, qui et usque Pontum extendunt, ubi est congregatio Apsari et Sebastopolis et Causo limin et Fasis fluvius; usque ad Trapezuntum extendunt istas gentes: in leva autem parte Nauthi et Labooti.
228. Montes autem sunt nominati XII: (1) Libanus (hic GC, post olympus BFO). (2) Caucasus. (3) Taurus. (4) Athlans. (5) Parnasus. (6) Cityron (citheron GC). (7) Helicon. (8) Parthenius. (9) Nisa. (10) Lucabantus. (11) Pennius (sic GC, penitus B, penthus F, peninus O). (12) Olympus. 200. Montes autem sunt nominati duodecim in terra excepto illum deo spiratum montem Sina sic:
(1) Libanus in Syria inter Biblo et Biryto. (2) Caucasus in Scythia. (3) Taurus in Cilicia et Cappadocia. (4) Aulas (atlanticus pict.) in Libya. (5) Parnasus in Focida. (6) Citherus in Byotia. (7) Elicus (eliconius pict.) in Teumiso. (8) Parthenius in Eubya. (9) Nysseus in Arabia. (10) Lycabantus in Italia et Gallia. (11) Pinnius in Chio, qui et Mimas. (12) Olympius autem in Macedonia).
229. Flumina autem sunt magna et nominata XL (XLI BF): (1) Idos (indos O) qui et Fison. (2) Nilus qui et Geon. (3) Tigris. (4) Eufrates. (5) Iordanis. (6) Cefisos. (7) Tana. (8) Esmenos (9) Erymanthus. (10) Alys. (11) Asopus (osopus C, osopos G). (12) Thermodon. (13) Erasinus. (14) Rlus. (15) Borusthenes. (16) Alfeus. (17) Taurus. (18) Eurota. (19) Meander. (20) Hermus. (21) Axius. (22) Pyramus. (23) Baius. (24) Hebrus (hebron B, ebras F). (25) Sangarius (saggarius C). (26) Achelous (achlelous B, acelbus F). (27) Penitus (pennius GC). (28) Ebenus (euerius F, eueus GC). (29) Sperchius. (30) Cayster (caixor O). (31) Simois. (32) Scamander. (33) Stryfon (strimon GC). (34) Partenius. (35) Ister lllurius qui et Danubius. (36) Rhenus. (37) Rhodannus. (38) Betis. (39) Heridanus qui est Padusas: Eridanum Altino dicunt esse, ubi Feton dicitur condidisse (qui est ... condidisse om. BF). (40) Thember qui nunc dicitur Tiberis). 201.  Significantes autem nomina montium terrae necesse est de illos principales fluvios nuntiare tibi: fluvii autem sunt nominati quadraginta: (1) Indus qui vocatur Fison. (2) et Nilus qui vocatur Geon. (3) Tigris et (4) Eufrates. (5) Iordanis. (6) Cifissus. (7) Taneus. (8) Isminius. (9) Erymanthus. (10) Alyus. (11)Assopus. (12) Thermodus. (13) Erasimus. (14) Rius. (15) Borysthenus. (16) Alfius. (17) Taurus. (18) Eurotus. (19) Meandrus. (21) Axxius. (22) Pyramus. (23) Orentus. (35) Danuhius. (24) Ebrus. (25) Saggarius. (26) Achelmus. (27) Pinnius. (28) Euginus. (29) Sperchius. (30) Gaustrus. (31) Semoius. (32) Scamandrus. (33) Styramus. (34) Parthenius. (35) Istrus. (36) Rinus. (38?) Betus. (37) Rodanus. (39) Eridanus. (38?) Beus. (40) Thubiris qui nunc vocatur Thubiris. fiunt simul flumina currentes XL.
230. Filiorum igitur trium (om. B) Noe tripartitum saeculum divisum (diuisorem B. diuisorum F) et quidem Sem primogenitus accepitorientem, Cham autem mediterraneam, Iafet occidentem.
231. Et ostensis gentibus, quae de quo creatae sunt, necessario decurremus ad annos. 202. Significantes autem his omnibus, tempus advenit ad textum chronicae currere, annos sic ut prius demonstravimus dicentes.
203. Ab Adam usque ad diluvium Noe generationes quidem X, anni duo milia ducenti quadraginta duo.
204.  et a diluvio Noe usque ad turris edificationem et confusione divisarum lingua rum generationes quidem sex, anni autem quingenti quinquaginta octo: fiunt simul anni duo milia octingenti.
205.  et a divisione terrarum usque dum genuit Abraham Isaac, generationes quidem sex, anni autem sexcenti tres sic:
232. Falec an. CXXX genuit Ragau. 206. post divisionem terrarum factus est Falec annorum C: fiunt simul anni duo milia noningenti: et genuit Ragau. sub isto divisio facta est: Falec enim interpraetatur (inpraetatur cod.) divisio.
233. Ragau an. CXXXII genuit Seruch. 207. vixit autem Ragau annos centum treginta II: fiunt simul anni trea milia treginta II: et genuit Seruch.
234. Seruch an. CXXX genuit Nachor. 208.  vixit autem Seruch annos centum treginta duos: fiunt simul anni trea milia CLXIIII: et genuit Nachor.
235. Nachor an. LXXVIIII genuit Tharam. 209. vixit autem Nachor annos septuaginta novem: fiunt simul anni trea milia CCXLIII: et genuit Tharam.
236. Thara an. LXX genuit Abraham. 210. vixit autem Thara annos LXX: fiunt simul anni trea milia CCCXIII: et genuit Abraham.
237. Habraham autem erat an. LXXV, quo tempore dixit illi deus, ut exiret de terra sua et de domo patris sui et veniret in terram Chanaam. 211. factus est autem Abraham annorum LXXV: fiunt simul anni trea milia CCCLXXXVIII: quando praecepit illi deus exire de domo patris sui et venire in terram Chanaan.
238. fiunt igitur a divisione usque quo venit Abraham in terram Chanaam, generationes V, an. DCXVI: ab Adam autem generationes XX, an. IIICCCLXXXIII d. IIII.
239. conversatus est autem Abraham in terra Chanaam an. XXV et genuit Isaac. 212. habitavit autem Abraham in terra Chanaan alios annos XXV: fiunt anni centum: et sic genuit Isaac. 
213. fiunt simul ab Adam usque quod genuit Abraham Isaac omnes anni trea milia quadringenti XIII.
214. temporibus vero (vere cod.) Abrahae, quando genuit Isaac, Syrorum primus regnavit Bilus annos LXII: Sicyonio rum autem regnavit Egialeus: in Egyptios regnavit Arouth Farao.
215. fiunt simul ab Adam usque dum genuit Abraham Isaac, generationes XXI, anni trea milia quadringenti XIII, et ab Abraham usque ad exitum filiorum Israhel per Moysen genorationes quidem VI, anni autem quadringenti quadraginta tres.
216. Abraham autem erat annorum centum, quando genuit Isaac: fiunt simul ab Adam anni trea milia quadringenti XIII.
240. Isaac an. LX genuit Iacob. 217. vixit autem Isaac annos sexaginta: fiunt anni trea milia quadringenti septuaginta tres: et genuit Iacob. 
241. Iacob an. LXXXVI genuit Levi. 218. vixit autem Iacob annos octuaginta tres: fiunt simul anni trea milia quingenti quinquaginta sex: et genuit Levi et fratres eius.
242. Levi an. XL genuit Caath. 219. vixit autem Levi annos XLV: fiunt simul anni trea milia DCI: et sic genuit Caath.
243. Caath an. LX genuit Amram. 220. vixit autem Caath annos XL: fiunt simul anni trea milia DCLXI: et genuit Ambram.
244. Aram an. LXX genuit Aaron. 221.  vixit autem Ambram armos LXXV: fiunt simul anni trea milia septingenti XXXVI: et genuit Moysen et Aaron et Mariam sororem eorum.
245. in LXXXmo autem et tertio an. Aaron egressi sunt fili Israhel de Aegypto ducente eos Moyse. 222. factus est autem Moyses annorum LXXX: fiunt simul anni trea milia octingenti XVI: quando intravit ad Paraonem regem Egypti et fecit dominus deus signa et prodigia per manum Moysi mittens decem plagas in Egypto: et eduxit filios Israhel de Egypto in manu forte et transierunt mare Rubrum pedibus sicut per aridam.
246. fiunt igitur omnes anni CCC (CCCC FB) XXX : in deserto LX (XL FB) annos facit populus sub Moyse. 223. fecerunt autem et in herimo Sinai filii Israhel comedentes manna annos XL: fiunt simul anni trea milia octingenti LVI. fiunt ab Adam usque ad mortem Moysi anni trea milia octingenti LVI.
224. In diebus autem Moysi Froneus Argion regnavit cum Inachum: Leucippus autem Siceis regnavit: Eretheus Athineis regnavit: Hilochus autem Assyriis regnavit, Petessonsius autem Farao in Egypto: occiduum enim sine regno erat.
225. fiunt simul ab Adam usque ad mortem Moysi generationes quidem XXVI, anni autem trea milia octingenti LVI, et a morte Moysi usque ad mortem Hiesu Nave et Finees sacerdotis anni LIIII sic:
247. Iesus Nave  transito Iordane facit in terra a. XXXI, bellum agit annis VI, et postquam possedit terram, vixit an. XXV. 91. Nomina in dicum qui iudicaverunt populum post mortem Moysi: Hiesus filius Nave praefuit populo annis XXX. 226. Post mortem autem Moysi et Aaron suscitavi dominus deus spiritum suum super Hiesu filium Nave : et transmeavit populum filiorum Israhel Iordanis fluvium: et ceciderunt muri Hiericho: et exterminavit a facie filiorum Israhel Chananeum et Chetteum et Eugeum et Ferezeum et Amorreum et Cergeseum et Hiebuseum: et fecit in terram quam invasit annos XXXI sic: pugnando fecit annos sex, et possidens alios viginti quinque annos terram illam, fiunt simul anni treginta unum.
248. fiunt ergo, ex quo Abraham venit in terram Chanaam usque ad mortem Iesu Nave generationes numero VII, an. DI (d B): ex Adam autem generationes XXVII, an. IIIDCCCLXX. 227. fiunt simul ab Adam anni trea milia octingenti octuaginta septem.
228. et post obitum Hiesu filii Nave praefuit populo Finees sacerdos annos XXIII: fiunt anni LIIII: fiunt simul ab Adam usque ad obitum Hiesu filii Nave et Finees sacerdotis omnes anni trea milia noningenti decem.
229. Et ab obito Hiesu et Finees usque ad initium Heli sacerdotis, finis autem iudicum filiorum Israhel anni sunt quadragenti XXX sic.
249. post mortem vero Iesu peccans po pulus traditur Cusarraton (cusarsaton F) regi Mesopotamiae, cui servit an. VIII. 92. post mortem Hiesu filii Nave cum peccaret populus in idolis derelicto deo, traditi sunt Chusarsate regi Mesopotamie et servierunt ei annis VII. 230. post obitum Hiesu et Finees peccavit populus filiorum Israhel ad deum et tradidit illos deus Chusateri regi Mesopotamiae et servierunt illi annos novem: fiunt simul anni trea milia noningenti XVIIII.
250. et cum clamasset ad dominum, exurrexit Gothonihel frater Caleb iunior de tribu Iuda, qui denuntiavit ipsi Cusarsaton et occidit illum et gessit ducatum populi annis XXXI (XXXIII F 93.  et cum clamassent ad dominum, dedit illis iudicem Gotthonihelam annis XXXI. 231. et clamaverunt ad dominum: et suscitavit illis dominus deus principem Grothonial, fratrem Chaleb, iuvenem de tribu Iuda. iste pugnavit cum Chusather in bello et interfecit eum et iudicavit Gothonial populum annos XXXIIII; fiunt aimul anni trea milia noningenti LIII.
251. et iterum dum peccaret, traditus est Eglon regi Moab et servivit illi an. XVIII. 94. cum iterum peccaret populus, traditi (tradiditi V) sunt Heglom regi Moab annis XVIII (xiviii V). 232. et iterum peccavit populus ad deum et traditi sunt a domino Eglom regi Moab et ser vierunt illi filii Israhel annos XVIII: fiunt simul anni trea milia noningenti LXXI. 
252. converso autem populo surrexit Aod vir de tribus Effrem et occiso Eglon principatus est populo an. LXXX. 95. et cum clamassent ad dominum, dedit illis iudicem Haoth annis LXXX. 233. convertentes autem iterum ad deum suscitavit illis principem Naoth virum de tribu Efraim et interfecit Eglom et praefuit populo annos LV: fiunt simul anni quattuor milia XXVI.
234. post Naoth autem iudicavit populum filiorum Israhel Semegas filius eius et ipse iudicavit Israhel annos viginti V: fiunt simul anni quattuor milia LI.
235. In diebus Naoth et Semega filium eius iudicum in ipsis scribuntur fuisse Promitheus et Epimitheus et Atlas et providens Algus: item Deucalios: et post eos diluvius sub gregorum memoratur . Promitheus plasmare homines sicut phittonissae, non autem sic, sed quia sapiens fuit valde, inperitos homines quasi parvulos plasmabat. Atlas autem, Promitheus frater, amabilis astrologus fulgebat per disciplinam eius et caelum illi fertur deponi: Euripidus autem poeta super nubes; dixit Atlatum esse: Epimitheus autem dicitur inventor lyrae et omne organa musica.
253. Mortuo autem Aod delinquens populus traditus est Iabin regi Cananaeorum,cui servivit ann. XX. 96.  et cum iterum peccaret populus,traditi (tradiditi V) sunt Iabes regi Chanaan annis XX. 236. et post obitum Naoth et Semega iudicum iterum peccavit populus coram domino deo et tradidit illos dominus deus Iabi regi Assyriorum et servierunt ei annos XX: fiunt simul anni quattuor milia LXXI.
254. sub eo propetetavit Deborra uxor Lapidod (arido F) de tribu Effrem et per ipsam ducatum gessit Barac Aminoen de tribu Neptalim. hic denuntiavit Iabin regi et  occidit eum et regnavit iudicans cum Debborra ann. XL. 97. et cum clamassent ad dominum, dedit illis iudicem Barech annis XL. 237. sub isto prophetavit Deborra uxor Lafiu et per ipsam tenuit principatum filiorum Israhel Barach ille de Aminoem de tribu Neptalim. iste pugnavit contra Sisara principe Iabis et superavit eum: et regnavit super filios Israhel iudicans eos Deborra cum Barach annos XL. fiunt simul anni quattuor milia CXI.
238. In diebus autem Deborra et Barach omnes dedena scribuntur esse. Athineorum autem tunc regnavit Cecrops, qui vocabatur dipsyis, annos L: dipsyis autem vocabatur, quia statura procerus erat.
255. post cuius mortem peccavit populus et traditus est Madianeis an. VII. 98, et cum iterum peccaret populus, traditi sunt Madianitis annis VII. 239. post mortem autem Deborra et Barach iterum peccavit populus coram deo et tradidit illos dominus deus Orib Madianitis et servierunt eis annos VII. fiunt simul anni quattuor milia CXVIII.
256. super quos surrexit Gedeon de tribu Manasse, qui in CCC viris CXX milia (om. B) hoatium perdidit. hic rexit populum ann. XL. 99. et cum clamassent ad dominum, dedit illis iudicem Gredeon annis XL. 240. post haec suscitavit deus Gedeon habentem tricentos viros et interfecit Oreb et Zeb et duodecim milia allofylorum, et iudicavit Gedeon Israhel annos XL. fiunt simul anni quattuor milia CLVIII.
241. In diebus autem Gedeoni principis Zethus et Afius filii Zini scribuntur: et illa Ganymidis et Persea et Dionysu: Amfius autem Cadmu nepus Thebeis regnavit et condidit mura Thibeae.
257. huius filius Abimelec. 100. post Gedeon Abimelec filius eius iudicavit populum annis tribus. 242. et post Gedeon praefuit filios Israhel filius Abimelech et ipse iudicavit Israhel annos III: fiunt simul anni quattuor milia CLXI.
258. post hunc praefuit populo Thole filius Falae fili Caram de tribu Effrem ann. XX. 101. post hunc Thola filius Sela iudicavit annis XX. 243. et post istum iterum rexit filios Israhel Thola filius Pila filio Charram, quem de tribu Efraim et ipse iudicavit Israhel annos XXIII. fiunt simul anni quattuor milia CLXXXIIII.
244. In diebus autem his illas de Lycurgum et Acteum et Pelopum scribuntur.
259. post hunc iudicavit Iair Galadites de tribu Manasse et praefuit annis XXII (xxi F). 102. post hunc Iares Galadius iudicavit annis XXII. 245. et post mortem Tholae filio Fila surrexit Iaher ille Galadita de tribu Manasse, et ipse iudicavit Israhel annos XXII: fiunt simul anni quattuor milia CCII.
260. post hunc peccans populus traditus est Ammanitis ann. XVIII. 103.  cum iterum peccaret populus, traditi sunt Ammanitis annis XVIII. 246. et post mortem Iaher principis iterum peccaverunt filii Israhel coram deo et traditi sunt Amanitis et servierunt illis annos XVIII: fiunt simul anni quattuor milia CCXXIIII.
261. et cum clamasset ad dominum, surrexit illis princeps Iepte Galaadita de tribu Gad de civitate Masefath et gessit ducatum annis VI.  104.  et cum clamassent ad dominum, dedit illis iudicem Ieptha annis VI. 247. et clamaverunt iterum ad deum et suscitavit eis principem Iefthe illum Galaditam de tribu Manasse et liberavit eos et praefuit populo annos sex: fiunt simul anni quattuor milia CCXXX.
262. post hunc iudicavit Allon Iabolonita ann. VII. 105. post hunc Aaron Zabulonitis iudicavit populum annis X. 248. et post iudicavit Eglom ille Zabulonita annos X. fiunt simul anni quattuor milia CCXL.
263. post hunc iudicavit Elon ann. X. 249. et post istum iudicavit Esbal ille Bethlemita; de tribu Iuda. et ipae iudicavit Israhel annos VII: fiunt simul anni quattuor milia CCXLVII.
264. post hunc (om. B) iudicavit Hebron filius Alleion Farathonoin de tribu Effrem an. VIII. 106. post hunc Hebron filius Abel iudicavit annis VIII. 250. et post istum praefuit populo Abdon filius Ella ille Farathonita de tribu Efraim, et ipse iudicavit Israhel annos VIII. fiunt simul anni quattuor milia CCLV.
265. post hunc peccans (bis B) populus traditur allofilis per annos XL. 107. Cum iterum peccaret populus, traditi sunt allophilis annis XL. 251. et post istum iterum peccavit populus coram domino et tradidit illos deus Fylisteis et alienigenis et servierunt illos (illis P) annos XL. fiunt simul anni quattuor milia ducenti XCV.
252. In diebus autem illis solis aedificatus est: et mura Durdani scribuntur esse aedificata, in quo regnavit Darius et post istum Laomedus et Sarpidus et Siamus scolasticus rex.
266. post haec conversis filiis Israhel surrexit Samson filius Manaoe de tribu Dan.  hic debellavit allofilos et gessit principatum annis XX. 108. et cum clamassent ad dominum, dedit illis iudicem Samson annis XX. 253. Postquam autem reversi sunt filii Israhel ad dominum, suscitavit illis deus Sampson filium Manoe de tribu Dan. iste expugnavit allofylos et iudicavit Israhel annos XX. fiunt simul anni quattuor milia CCCXV.
254. In diebus autem Sampson iudicis illa qui dedelaer [sic] Atrea et Thyesten scribuntur: item autem Orfeus et Museus cognoscebantur et qui ad Eraclem pertinent et opus illorum, de quo Apollonius historiografus scripsit.
255. et post obitum Sampson sine principem et pacem per annos XL. fiunt simul anni quattuor milia CCCLV.
256. et post haec Heli sacerdos iudicavit Israhel, quo tempore ille solis confixus est ab Acheis et Dardana mura confracta sunt.
257. Huc usque iudices Israhel constaverunt.
258. Necesse enim est ad historiam currere chronografum per Ebreorum regna, quis et clarior manifestat tempora singillatim et annos secundum ordinem.
259. Sicut prius manifestavimus, ab Adam usque ad finem iudicum Israhel ab initio Heli sacerdotis fiunt anni IIII milia CCCLV. ecce nunc regnum primum.
267.  post hunc Heli sacerdos iudicavit annos XX. 260. Post iudices Israhel iudicavit filios Israhel Heli sacerdos, et ipse iudicavit Israhel annos XX. fiunt simul ab Adam anni IIII milia CCCLXXV.
261.  et tradidit dominus deus arcam in manus alienigenorum.
262. In diebus autem Heli sacerdotis solis exterminatio facta est ab Acheis, in quibus memorantur Agamomnus et Menelaus et Achilleus et quanti alii Danei, de quo historiam posuit Omirus litterator et scriba.
268. post Samuel propheta unxit Saul in regem et ipse iudicavit populum annis LXX. 109. post hunc Samuhel sacerdos iudicavit populum annis XXI et unxit Saul primum regem in Israel.  263. Post mortem autem Heli sacerdotis iudicavit Samuhel propheta filios Israhel et reduxit ab alienigenis arcam domini et introduxit eam in domo Aminabad et mansit ibi annos XX. fiunt simul anni IIII milia CCCXCV. post haec unxit Samuhel Sahulem filium Cis regem super Israhel.
110. fiunt anni CCCCXLI, ab Adam autem anni IIIICCXCVI.
111. Nomina regum Hebreorum, idem Israel.
112. Saul regnavit annis XL 264. iste primus regnavit in Iuda annos XX. fiunt simul anni ab Adam IIII milia CCCCXV.
113. David regnavit annis XL et menses VI. 265. post mortem autem Sahul regis regnavit David filius Iesse de tribu Iuda annos XL et menses sex sic: in Chebron annos septem et dimidium et in Hierusalem annos XXXIII: fiunt anni XL et dimidium, simul anni II milia quadringenti LV et menses sex.
269. post tempus cum regnaret David, eduxit arcam de domo Aminadab et divertit vitulos et cum reverteretur, opposuit manus filius Aminadab nomine Ozia et percussus est et timuit David et induxit illam in domum Abeddarat Getthei et fecit ibi menses tres. regnavit autem Saul ann. XXX. erat autem illi dux Abner filius Ner. ipse autem Samuel David unxit in regem. fiunt igitur ab Iesu usque quo conversus coepit David regnum de tribu Iuda, generationes VIIII, ann. CCCCLXXX, ab Adam autem generationes XXXIIII, anni IIII CCCLXIIII. et deinceps regnavit David ann. XL mensibus VI. in Ebron autem regnavit ann.VII mensibus VI et in Hierusalem ann. XXXIII. sub hoc sacerdos Abiathar filius Abimelec ex genere Heli et ex alia patria Saddoc. prophetabant autem temporibus David Gat et Nathan. erat autem ipsi David dux Ioab filius Sarviae sororis David. hic dinumeravit populum et erat numerus, quos dinumeravit (ninumeravit B) filiorum Israhel milies centies nilleni: fili autem Iuda quadringenties septies mileni: Levi autem et Beniamin non dirumeravit. numerus autem eorum qui ceciderunt ex Israhel LXX. 114. sub hunc fuit sacerdos Abiathas et prophete Gath et Nathan. 266. Iste reduxit arcam domini a domo Aminadab et dum duceret eam, declinavit vitulus et obpressit Ozam et mortuus est. et timuit David et introduxit eam in domo Abdede Chettei et fecit ibi menses V. prophetaverunt autem sub David Caath et Nathan. fuit autem archistratigus David Moab filius Saruae sorori David: iste dinumeravit tribus Israhel et invenit milia CLXX: Levi autem et Beniamin non dinumeravit: numerum autem de his qui ceciderunt in Israhel milia LXX pro eo quod dinumerati sunt et probare voluerunt dominum.
270. post David autem regnat Salo mon filius eius an. XL. et sub ipso adhuc Natham prophetat et Achias ex Selon et inter eos sacerdos Soddoc. 115. Salaman [sic] regnavit annis XLI. sub ipso prophete Nathan et Achias de Salom. sacerdos autem fuit Sadoch. 267. post David autem regem regnavit Solomon filius eius annos XL: fiunt simul anni IIII milia quadringenti XLV [immo LXLV m. VI]. iste aedificavit in Hierusolymis templum duodecimo anno regni sui: et prophetaverunt sub Salomon Nathan et Achias ille Silonita et Sameus et Abdeus: princeps autem sacerdotum fuit super eos Sadoc.
271. post Salomonem re gnat Robo am filius eius ann. XIIII. (XVIIII. F). sub hoc divisum est regnum et regnavit in Samaria (saramia B) Ieroboam servus Salomonis de tribu Effrem. prophetat autem et sub Ieroboam Achias Selonites et Sameas filius Aelami. 116. Roboam regnavit annis XVII. sub ipso divisum est regnum in Samaria et regnum in Israel. et prophete idem fuerunt Achias et Sameias filius Helam 268. post Salomon autem regnavit Roboam filius eius annos septem et dimidium [immo XVII]. fiunt simul anni IIII milia quingenti XVIII [immo XII m. VI]. sub isto divisum est regnum et regnavit Hieroboam servus Salomonis de tribu Efraim in Samaria. iste fecit scandalum in Israhel duas dammulas aureas. prophetavit autem et Hieroboam et Achias ille Silonita et Sammeus filius Ellamei.
272. post Roboam regnat Abias filius eius ann. XVII. 117. Abia regnavit annis VI. 269. post istum regnavit Abiu filius eius annos III, fiunt simul anni IIII milia quingenti XV et dimidium. prophetaverunt autem ipsi prophetas.
273. post Abiam regnat Asab filius eius ann.XLI. hic in tempore senectutis pedes doluit. prophetabat autem sub eo Azarias. 118. Asa regnavit annis XLI. sub ipso fuit Annanias propheta. 270. post hunc regnavit Asa filius Abiu annos XLI, fiunt simul anni IIII milia quingenti LVI et dimidium. iste in senectute sua podalgivus factus est. prophetavit autem sub ipso Annanias.
274. post Asaf regnat filius eius Iosafath ann. XXV. sub hoc prophetat Helias et Micheas filius Iemblas et Abdias filius Ananiae. sub Michea autem erat pseudopropheta Sedecias filius Cananei. 119. Iosaphat regnavit annis XXV menses III. 271. post hunc regnavit Iosafat filius eius annos XXV. fiunt simul anni IIII milia quingenti LXXXI et dimidium. sub isto prophetavit Helias ille Thesbita et Micheas filius Embla et Abdeus filius Ananei: sub Michea autem fuit pseudopropheta Sedecias ille de Chanaan.
275. post Iosafath regnat filius eius Ioram ann. XX et sub ipso prophetat Helias et post hunc prophetat Heliseus sub filio Ioram Ochozia, sub quo populos in Samaria filios suos et stercus columbinum manducabat regnante in Samaria Ioram. 120. sub ipso propheta fuit Helias et postquam adsumptus est, fuit Heliseus discipulus Heliae. 272. post istum regnavit filius eius Ioram annos VIII. fiunt simul anni IIII milia quingenti LXXXVIII et dimidium. et sub ipso prophetavit Helias, post hunc Heliseus. sub istum autem et filium eius Ochoziam populus in Samaria stercora columborum comederunt, quando oravit Helias, ut non plueret super terram, et non pluit caelum per annos tres et menses sex.
276. post Ioram regnavit filius eius Ocozias (achozias B) ann. uno et sub hoc prophetat Gothol et Labdonae (lapdone B). 121. Ochozias regnavit annum I menses III. sub ipso idem propheta Heliseus et Blancona. 273. post istum regnavit filius eius Ochozias annum unum et dimidium. fiunt simul anni IIII milia quingenti XCI. et sub isto prophetavit Heliseus et Abdoneus.
277. post hunc regnat Gotholia mater Ochoziae ann. octo, quae exurgens occidit natos filii sui: erat onim de genere Achaz regis Israhel: soror autem Ochoziae nomine Zosabaac cum esset Ioiadae sacerdotis uxor, furata est Ioas filium Ochozie, cui Ioadae sacerdos inposuit regimonium. prophetat autem aub Gotholia Elisee. 122. Athalia mater Ozie regnavit annis VIII. sub ea idem prophetae fuit Heliseus. 274.  post hunc prophetavit Godolia mater Ochoziae, uxor Ioram annos VII. fiunt simul anni IIII milia quingenti XCVIII. haec surgens interfecit filios filiorum suorum, quia erat de genere Achab regis Samariae uxor Ochozie filii eius. soror autem Ochoziae filii Iosabe, dum osset uxor Iodae principis sacerdotum, rapuit Ioham filium Ochoziae et hunc inposuit Iodae in regnum. prophetavit enim et sub Godolia Elisseus et Abdias et Hiiu.
278. post hanc regnat Ioas filius Ochoziae ann. XL. hic interfecit Zachariam filium Ioiadae sacerdotis. 123. Ioas regnavit annis XL. sub ipso fuit sacerdos Ioiada. 275. post haec autem regnavit Iohas filius Ochoziae annos XL. fiunt simul anni IIII milia sexcenti XXXVIII. iste occidit Zachariam filium Iodae sacerdotis inter templum et altare.
279. post Ioas regnat filius eius Amasiasan.VIII (VIIII F). 124. Amasias regnavit annis VIII. 276.  post Iohas autem regnavit filius eius Amasias annos XXVIII. fiunt simul anni IIII milia sexcenti LXVI.
280. post Amasiam regnat filius eius Ozias ann. LII. hic leprosus fuit usque quo moreretur. iudicabat autem sub eo Ioatham filius eius. prophetabant sub Ozia Amos et Esaias filius eius et Oseae filius Beheri et Ionas filius Amathi ex Gofer. 125. Ozias regnavit II. sub ipso prophete Amos et Isaias filius eius et Osee filius Beeri et Ionas filius Amathi de Gofer. 277.  post Amasiam autem regnavit filius eius Ozias annos LII. fiunt simul anni IIH milia septingenti XVIII. hic fuit leprosus usque dum mortuus est: iudicabat pro eo Ioatham filius eius, quem non sinebat sedere in solium regni. prophetizaverunt autem sub Ozia Amos et Esaias filius eius et Osee Ebrei et Ionas Amathei de Gomor.
281. post Oziam regnat filius eius Ioatham ann. XVI. sub hoc prophetae Esaias Osee Micheas Morathita et Ioel filius Batuel. 126. Ioathan regnavit annis XV. sub ipso idem Isaias propheta et Osee et Micheas et Ioel. 278. post Oziam autem regnavit Ioatham filius eius annos XVI. fiunt simul anni IIII milia septingenti XXXIIII. et sub isto similiter prophetaverunt Esaias et Osee et Micheas ille Morathitha et Iohel Bathueli.
282.  post Ioatham regnat filius eius Achas ari. XV. et sub hoc prophete Esaias Ossee et Micheas: sacerdos autem Urias. sub hoc Salmanasar (salmanassar B) rex Assiriorum eos qui erant in Samaria transmigravit in Mediam et Babyloniam. 127. Achap regnavit annis XV. sub ipso idem prophete Isaias et Osee et Micheas: sacerdos vero fuit Urias. 279. et post istum regnavit Achas filius eius annos XVI. fiunt simul anni IIII milia septingenti L. et sub isto similiter prophetaverunt Esaias et Micheas: fuit autem princeps sacerdotum super eos Hurias.
280. sub istius regno anno undecimo illa prima Olympiada venit ad Grecis. fiunt vero simul ab Adam usque initium olympiadae omnes anni IIII milia septingenti XLV. est autem Olympiada anni IIII.
281. sub istius regno anno XVI surrexit Salbanasar rex Assyriorum et venit in Iudeam et transmigravit qui in Samaria erant in Midia et in Babylonia. duo solummodo tribus remanserunt in Hierusalem, qui fuerunt ex genere David regnaturi.
283. post Achas regnat filius eius Ezechias ann. XXV. sub hoc prophetae Esaias, Micheas et Osee.  128. Ezechias regnavit annis XXIX. sub ipso idem propheta fuit Ysaias. 282. post Achas autem regnavit Ezechias filius eius annos XXVIIII. fiunt simul anni IIII: milia septingenti LXXV [immo LXXVIIII]. et sub istum iterum prophetaverunt Esaias et Oseae et Micheas.
283 sub istius regno Romulus, qui Romam condidit, regnavit olympiadas VIIII et dimidiam, fiunt anni XXXVIII. 
284. post Ezechiam filius eius Manasses an. LV. 129. Manasses regnavit annos LV. 284. post istum Ezechiam regnavit Manasses filius eius annos LV. fiunt anni IIII milia octingenti XXXI [immo XXXIIII] sic. iste interfecit Esaiam prophetam: serrans eum divisit in duas partes eo quod arguebat eum propter sacrificia idolorum.
285. post Manasse regnat filius eius Amos I an. IIbus.  130. Amon regnavit II. 285. post regnum autem Manasse regnavit filius eius Amos annos II. fiunt simul anni IIII milia octingenti XXXIII [immo XXXVI].
286. post Amos regnat filius eius Iosias an. XXXI. hic idola et altarium Samariae dissipavit.  131. Iosias regnavit annis XXXI. 286. post Amos autem regnavit Iosias filius eius annos XXXI. fiunt simul anni HII milia octingent (sic P) LXIII [immo LXVII]. iste est Iosias, qui subposuit membra hominum sub membra idolorum sicut scriptum est.
287. sub hoc (oc B) pascha celebratum est ann. XVIII regni eius, nam ex quo mortuus est Iesus Nave, non est servatus pascha sic uti tunc. sub hoc Celcias sacerdos pater Hiere miae prophetae invenit in sacrario librum legis in XVIII anno Iosiae.  132. sub ipso pascha celebratum est anno XVIII regni eius, quia ex quo Hiesus Nave defunctus est, non est celebratum tale pascha nisi sub ipso, quando Elchias sacerdos pater Hieremie prophete in venit in templo librum legis anno XVIII regni Iosie. 287. sub isto et pascha inventa est in Israhel anno XVIII regni Iosiae: a quo enim obiit Hiesu Nave, non servata est pascha sic, nisi tunc Chelcheus sacerdos invenit in templo illum librum legis absconditum octavo decimo anno Iosiae.
28 8. prophotant autem sub eo Oliba uxor Sellim a veste sacerdotia et Sofonias et Hieremias. sub quo pseudoprophetae Ananias. 133.  sub ipso prophetavit Holda uxor Sellum quae custos erat vestis sacerdotum et Sophonias et Hieremias. 288. prophetaverunt autem et sub Iosia Eliba Sillim, qui fuit vesterarius sacerdotum, et Sofonias et Heremias et Oldad et Baruch: fuit autem pseudopropheta Annanias lurdus.
289. post Iosiam (regnat Soffonias ann.V d . b. iii XI. 
290. post Iofoniam) regnat Ioachas filius eius men. IIII. hunc ligavit Nechao rex Aegypti et adduxit in Aegyptum, ordinato in loco eius Eliachim qui cognominatus est Ioachim. regnat ann. XI. sub hoc prophetat Hieremias et Buzi et Urias filius Samace ex Cariathiarim (cariatharim F). 134. Ioaz regnavit annis VI. hunc captivum duxit Nechao rex Aegipti et Heliachim, qui et Ioachim, ordinavit loco eius. sub ipso idem Hieremias et Buzi et Urias prophete. 289. post Iosiam autem regnavit Ioacham filius eius annos IIII et menses III [immo deletis annis m. IIII]. fiunt anni IIII milia octingenti LXVII. istum lignvit Sonnachaoch rex Aegyp tiorum ferreis vinculis et duxit in Aegyptum, fratrem autem eius Eliachim ordinavit pro eo. ct sub istum iterum prophetaverunt Hieremias et Buzzi et Baruch et Hurias filius Samiae de Cariathiarim.
291. hunc Nabuchodonosor ligavit catenis aereis Ioachim regem Iuda et duxit eum in Babilonia. 135. Ioachim regnavit annis XL. hunc captivum duxit Nabudonochosor rex in Babylonia. Hieieremias et Abbacum.  290.  sub isto regnavit Eleachim pro Ioacham fratrem suum annos XI. fiunt simul anni IIII milia octingenti LXXVIII. sub istius regno surrexit Nabuchodonosor rex Assyriorum et translatavit qui in Samaria erant in Midia et in Babylonia et Eleachim regem ligans aereis ligaminis duxit in Babyllonia. prophetaverunt autem Hieremias et Baruch et Hurias.
292. post Ioachim regnat filius eius Ioachim ann. III et hunc ducit ad eum conpeditum Nabuchodonosor (nabuchodosor B) rex Babylonis et alios cum eo.  136. et Ezechiel et Malachias et Danihel filius Iuda hi fuerunt prophete. 291. post hunc regnavit pro Eliachim patre suo Ioachim filius eius annos III. fiunt simul anni IIII milia octingenti LXXXI. et hunc iterum adduxit. Nabugodonosor rex Babyllonis ad se ligatum catonis et multitudinem populi filiorum Israhel, in quibus et Danihelem et qui cum eo erant Annaniam et Hiezechielem captivos duxit in Babylonia.
293. per ipsum constituitur in loco eiua frater Ioachim, cuius nomen Sedecias qui et Iechonias, qui regnavit ann. XI. 137. sub Sedechia ductus est populus Iudeorum captivus in Babyloniam a Nabudonochosor rege et fecerunt in captivitate annos LXX. 292. et ordinavit Nabuchodonosor in loco Ioachim Sedechiam, quem et Iechoniam, fratrem Ioachim iuvenem. regnavit autem Sedechias, qui et Iechonias, in Israhel annos XI. fiunt simul omnes anni IIII milia octingenti XCII.
294. in ann. XII transmigrant illum in Babyloniam effossis oculis et populum transduxit cum eo praeter (sic F, frater B) paucos qui postea in Aegyptum discenderunt.  293. in duodecimo autem anno duxit et istum in Babylonia Nabuchodonosor et cecavit eum et multitudinem populi filiorum Israhel duxit in Babylonia nisi pauci, qui et in Aegyptum discenderunt. tunc et templum in Hierusolimis venundatum est permanens per annos quadringentos XXV.
295. prophetant autem sub Sedecia Hie remias et Ambacum: in ann. autem VIIII (VIII F) regni eius pro phetavit in Babyloniam Ezechiel: post hunc profetae Naum et Malachias (machis F). 294. prophetabant autem in ipsa deprecatione Hiezechiel et Naum et Danihel et Hieremias in Aegypto et Abacum in Hostracina: in quinto autem anno regni Nabuchodonosor in Babylonia initiaverunt prophetare Hiezechiel et Naum et Malachias iuvenis et tunc Aggeus et Zacharias.
295. Usque Sedechiam et Iechoniam tenuit regnum Iudeorum et ultra rex in Israhel non est factus usque in hodiernum diem. fiunt vero anni IIII milia octingenti XLV [immo LXLII].
296. Illi vero reges, qui in Israhel et in Iudea et in Samaria, finierunt et tunc tradedit dominus deus regnum terrae in manus Assyriorum et Chaldeorum et Persarum et Midorum et tributaria facta est eis omnis terra.
297. vixit vero Nabuchodonosor iudicans omnem terram a Caspianas portas usque in Eracliae finibus et Aegyptum et omnem Iudeam, subiectos sibi faciens Pontum et totam Asiam et omnem terram Romanorum, annos XVIIII. fiunt simul ab Adam anni IIII milia noningenti XII.
298. Post istum autem regnavit Baltasar filius eius menses VIIII et dimidium. fiunt simul anni IIII milia noningenti XII. prophetabant autem in his diebus Hiezechiel et Danihel et Baruch in Babyllonia.
299.  post hunc autem regnavit in Babyllonia Darius ille primus annos VIIII. fiunt simul anni IIII milia noningenti XXI.
296. et Danihel qui vidit de obdomadis in primo anno Darii regis filii Asverii de semine Medorum, qui regnavit super regnum Chaldeorum 300. In quinto autem anno Darii regis vidit Danihel visionem de illas ebdomadas et prophetavit dicens: 'aedificabitur Hierusalem lata et magna'. sexto autem anno Dario filio Asueri, quo regnavit in regno Chaldeorum, Zorobabel Ebreorum primus ascendit in Hierusolima et coepit aedificare Hierusalem.
301. post istum autem regnavit Cyrus Persus annos XXX. fiunt simul anni IIII milia noningenti LI.
297. in primo autem ann. regni sui Cyrus dimisit populum redire in Hierusalem. 302. in secundo autem anno Cyrus regnans iussit populol filiorum Israhel, ut ascenderet in Hierusolima. tunc templum aedificatur sub quinquagesima quinta Olympiada Cyro rege regnante. simul Zorobabel Ebrei ascendentes de Babilonia in Iudea edificare coepe runt templum.
298.  eo autem tempore, quo templum aedificavit, prophetant simul Aggeus et Zacharias. 303. prophetaverunt autem sub Cyro rege Hiezechiel et Danihel et Aggeus et Abacum et Zacharias Baruchei.
304. In ipsis autem temporibus Pythagoras et Princeps agoras famosi filosofi cognoscebantur: in ipsis autem temporibus Cyrus interfecit Oryssum regem Lydiae et Lydiorum regnum dissipatum est sub quinqua gesima quinta olympiada.
305. post Cyrum autem regnavit filius eius Cambysus annos VIII. fiunt simul anni IIII milia noningenti LVIIII.
306.  et istum iterum prophetaverunt Danihel et Aggeus et Zacharias et Abacum.
307. post Cambysum autem regnavit Darius stultus frater Cyri annos XXXIII fiunt anni IIII milia nonin genti XCII.
308. et sub istum iterum prophetaverunt Danihel et Aggeus et Zacharias et Abacum.
309. sub istum autem missus est Danihel in lacum leonum.
310. post Darium autem stultum regnavit Xerxes Persus annos XI. fiunt simul anni V milia III.
311. iste est Xerxes qui expugnavit universa et in Athinas veniens conbusit eas et suspiriosus factus in Babylonia reversus est.
312. post Xerxem autem regnavit Artarxerxes filius eius annos XXXIII. fiunt simul anni V milia XXXVI.
299. post quos Neemias filius Acheli (acleli F) de semine Israhel fabricavit civitatem Hierusalem, cum esset ab ann. Artarxersis regis. 313.  sub istum Neemias filius Achillei de genere David, qui factus est et pincerna Artarxerxis regis, vicesimo quarto anno regni eius petiit regi Artarxerxi et iussus ab eo edificavit Hierusalem et ascendens in Iudas edificabat Hierusalem et finem dedit edificationis templi. mura autem civitatis erexit et plateas in ipsa conposuit secundum Danihelis prophetiam qui dicit sic: 'et edificabitur Hicrusalem et circummurabitur'.
300. et post hunc secundus (secundum F) Mardoceus. 314.  sub istam et illa adversus Mardocheum et Hesther: Aman autem suspensus est.
315. eo temporae Hesdras ascendens in Hierusalem legem docebat; princeps autem sacerdotum erat Hiesus filius Iosedec 1).

1) vacant vv. 8: quae sequuntur apud Alexandrinum post comma huc: post haec et Africanus dinumerans ipsam prophetiam septem ebdomadarum et septuagesimum numerum extendeus ad Christi adventum continuant priora, sed cum generationis libro parum respondeant, non sunt recepta.
172. Item numerus annorum a constitutione mundi. 
173. ab Adam usque ad Noe generationes X, usque ad diluvium anni IICCXLII.
174.  ab Arfaxat usque ad Falech generationes V, anni DXXXI.
175.  et a Falech usque dum veniret Abraam in terram Chanaan generationes V, anni DCXII.
176.  et ab Abraam usque ad profectionem filiorum Israel ex Egipto anni CCCCXXX.
177.  et in deserto Moysi anni XL.
178.  et Hiesus Nave prefuit populo annis XXX.
179. et a Hiesu Nave usque ad Samuel sacerdotem, qui prefuit populo annis XXI et unxit Saul primum regem in Israel, anni CCCCXII, qui fiunt cum annis XXX, quibus prefuit populo Hiesus filius Nave anni CCCCLXII, ab Adam autem anni IIIICCXCVI.
180.  a Saul usque ad Ioachim, qui regnavit annis XL, fiunt anni CCCCLXIII.
181.  Hunc captivum duxit Nabudonochosor rex anno secundo regni sui in Babilohiam.
182.   et uxor Ioachim Susanna filia Elchiae sacerdotis soror Hieremie prophetae a duobus senioribus, dum eis nollet consentire, criminata est: quam deus per puerum suum Danielem de damnatione eripuit. et propter hoc cives Babilonie petierunt a Cyro rege, ut eis traderet Danielem. quem miserunt in lacum leonum. cui Abbacuc, ab angelo de Iudea gestatus in Babilloniam, prandium portavit. et alia die Cyrus rex Danielem de lacu cici precepit et nihil cum lesum invenit. et tunc populum Iudeorum post LXX annos de captivitate Babilonie dimitti iussit: et postea populus de captivitate profectus est. 
182. fiunt anni IIIIDCCCXLI.
301. Fiunt igitur a David usque Sedechiae, qui et Zeconiae, transmigrationem generationes XVIII, anni CCCCLXXVIII m. VIIII, ab Adam autem usque in transmigrationem Babylonia (niae B) sub Ieconia generationes LI, an. IIIIDCCCXLII m. VIIII. 138. Fiunt ergo a Saul usque ad Sedechiam anni DXLV, ab Adam anni IIIIDCCCXLI.
302. et post transmigrationem Babyloniae usque ad generationem Christi generationes XIIII, ann. DCLX, et a generatione Christi usque ad passionem ann. XXX et a passione usque ad hunc annum, qui est XIII imperii Alexandri annus, anni CCVI (CCVII F).
303. Fiunt igitur omnes anni ab Adam usque ad tercium decimum Alexandri imperatoris annum, anni VDCCXXXVIII (VCCXXXVIII F).
304. Ut autem et aliter ostendamus non tantum per tempora regum, sed etiam a quo pasca servatum est, dinumerantes simul et annos dicemus. 139. Ut vero melius ostendamus non solum quibus (diebus V) temporibus, sed , quando vel a quibus celebratum est pascha.
305. ab Adam usque diluvium ann. IICCXLII. 140.  ab Adam usque ad Noe anni IICCXLII. 
306. a (ad B) diluvio usque ad Abraham anni ICXLI. 141.  et a Noe usque ad Abraam anni CCXLV.
307. ab Abraham autem usque quo exirent de Aegypto educente eos Moyse, quando et pascha fecerunt. anni sunt CCCCXXX. 142.  et ab Abraam usque quo exierunt filii Israel de Egipto per Moysen et Aaron anni CCCCXXX et celebrave runt pascha, (id est VIII kalendas Aprilis luna XIII).
308. ab exodo Aegypti usque in transitum Iordanis, quando Iesus pascha caelebravit, sunt anni XLI (XLII F). 143.  et ad profectionem filiorum Israel ex Aegipto cum transissent Iordanem cum Hiesu Nave, anni DXXXI fecerunt pascha.
309. Ezechias post annos CCCCXLIIII (lxiiii B, liiii F) celebravit pascha.  144.  et Ezechias deinde post annos DCCCLXIIII fecerunt pascha.
310. post Ezechiam Iosias anno centesimo quarto decimo pascha celebravit.  145. post Ezechiam Iosias post annos CXV fecerunt pascha.
311. post Iosiam Heszras post anno(s CVIII pascha celebravit). 146. post Iosiam Ezdra post annos CXI fecerunt pascha.
312. post Heszra(m servat autem gene) rationes (ne F) Christi p(ost annos DLXIII) pascha fit. 147.  ab Ezdra usque ad nativitatem Christi post annos DLXII fecerunt pascha.
313. a gen(erationem autem Christi) post XXX annos, cu(m passus est dominus), pascha celebratu(r, ipse [ipsi F] enim) erat iustum pasch(a.  148. fiunt ab Adam usque ad nativitatem Christi anni VD.
314. a passione) autem domini usque in te(rtium decimum) annum imperii A(lexandri Caesa)ris ann. CCVI ser(vatum est pas)cha, quod in con(memorationem) domini nostri Iesu Christi s(ervatur a nobis). 
315. fiunt igitur (omnes anni ab Adam) usque in hu(nc diem anni VDCCXXXVIII).
316. Reges Per(sarum ex tempore Cyri).
317. Cyrus re(gnavit Persis ann. XXX). 184.  Cyrus regnavit annis XXX.
318. post hunc (Cambises ann. VIIII).  185.  Cambies regnavit annis XIX.
319. Smerdius (magus mens. VIII  186. Zmerdius magus regnavit annis VII.
320. Darius) ann. XXXVI.  187.  Darius regnavit annis XXIII.
321. (Xerxes ann. XXVI).  188. Xersis regnavit annis XXIIII.
322. Artarxer(xes Longemanus ann.) XXXVI. 189. Artarxersis regnavit annis XXX.
323. Xar(ies dies LX.  190. Xersis iunior regnavit annis XII.
324. Socdanius) menses vi(i  191.  Gordianus regnavit annis XVII.
325. Darius notus ann. XVIII).  192. Darius notus regnavit annis XVIII.
326. Artarxer(xes Cyri iunioris frater) ann. LXII.  193.  Artaxersis Cyri regnavit annis LXI.
327. Oc(or, qui et Artarxer)xes, ann. XX(III m. VII  194. Ochus Artarxersis regnavit annisXXIII.
328. Arses) notus ann. I(II 
329. Darius ann. VII. hic est quem Alexander) Mache(do deposuit in bello), quod fuit (ininarrabiles.  195. Darius quem Allexander occidit in Arbelisya pugna, regnavit annis VII.
330. Fiunt) omnes anni CCXLV. 196. Fiunt autem anni CCXXII.
197. a Saul anni DCCLXXXVII.
198. ab Adam autem anni VCXIII.
331. (Post quos tem)pora (tempore F) iam apud Gre(cos manifest)e ex constructione (olympiadum) sunt clara. (nam usque ad A)lexandrum Ma(cedonum fue)runt olympiades (CXIIII, quod fa)ciunt ann. CCCLVI) (ab Ipito, qui con) stituit Olympi(ades: ab Alexa)ndro usque ad Christum (olympiades LXXX). quod sunt ann. (CCCXX: a Christo autem usq)ue ann. XIII (imperii Alexandri o)lympiades (LVIII, quod sunt anii. CC)XXXVI. (sunt ergo omnes olimpiade)s usque (ann. XIII Alexandri C)aesaris CC(LIII, quod sunt anni I)XII.
332.                    Nomina creaturae. 167.             Nomina regum capitulata a geneseos.
(1) Adam. (2) Seth. (3) Enos. (4) Cainan. (5) Malalehel. (O) lareth. (7) Enoc. (8) Matusalam. (9) Lamec. (10) Noe. (11) Sem. (12) Arfaxat. (13) Sala. (14) Heber. (15) Palec. sub quo divisa est terra. (16) Ragau. (17) Seruc. (18) Nagor. (19) Thara. (20) Abraham. (21) Isaac. (22) Iacob. (23) Iuda. (24) Faris. (25) Esrum. (20) Aram. (27) Aminadab. (28) Naasson. (29) Salmon. (30) Boz. (31) Obet. (32) Gesse. (33) David. (34) Salomon. (35) Roboam. (36) Abiam. (37) Asa. (38) Iosafath. (39) Ioram. (40) Ocozias. (41) Ioas. (42) Amessias. (43) Ozias. (44) Ioatham. (45) Acaz. (46) Ezcchias. (47) Mannasscs. (48)Amos. (49) Iosias. (50) Iosias autem genuit Ionaam et Ioachim et fratres eius Heliachim qui et loachim et Sediciam qui et Ieconias dictus est Salum: in transmigrationem autem Babylloniae loachim genuit Ieconiam et Sediciam. (51) Geconias autem genuit Salathiel, Panncam et Sale, Saret Ieconiam, Ortamo et Deebi. (52) et fili Pania Zorobabel et fratres eius Zorobabel Melchiam et Panuc. (53) filii autem eius Abiut et Musolam et Annanias et Saladi soror eorum et Sedbel et Thoul et Archia et Asadia et Sobosec: aedificatum est auctem sanctoarium tempore Zorobabel. huius filii Abiut, dehinc. (54) Eliachim. (55) Azor. (56) Sadoc. (57) Achim. (58) Heliud. (59)Eliazar. (60) Matthan. (61) Iacob. (62) Ioseph, cui disponsata fuit virgo Maria, quae genuit Iesum Christum ex spiritu sancto. (1) Adam. (2) Seth. (3) Enos. (4)] Cainan. (5) Malaleel. (6) Iareth. (7) Enoci. (8) Matusala. (9) Lamech. (10) Noe. (11) Sem. (12) Arfaxat.? (—) Cainan. (13) Sala. (9?) Lamech. (14) Eber. (15) Falech. (16) Ragau. (17) Seruch. (18) Nachor. (19) Thara. (20) Abraam. (21) Isaac. (22) Iacob. (23) Iudam. (24) Phares. (25) Hesrom. (26) Aram. (27) Aminadab. (28) Naason. (29) Salmon. (30) Booz. (31) Obeth. (32) Iesse. (33) David. (34) Sa lomon. (35) Roboam. (36) Abia. (37) Asa. (38) Iosaphat. (39) Ioram. (43) Ozias. (44) Ioathas. (45) Achaz (46) Ezechias. (47) Manasses. (48) Amon. (49) Iosiam. (50) Iechoniam. (51) Salathiel. (52) Zorobabel: aedi ficata est autem Hierusalem sub Zoro babel et summus sacerdos fuit Hiesus filius Abiuth. (53) Zorobabel genuit Abiuth. (54) Heliachim. (55) Azor. (56) Sadoch. (57) Achim. (58) Heliud. (59) Eleazar. (60) Matthan. (61) Iacob. (62) Ioseph, qui desponsavit Mariam virginem, que Christum genui de spiritu sancto.
333.             Prophetarum nomina. 168.               Nomina prophetarum.
(1) Adam. (2) Noe. (3) Abraam. (4) Isaac. (5) Iacob. (6) Moysen (moyses GC). (7) Aaron. (8) Hesu Nave. (9) Heldad et (10) Modat. (11)  Nathan (natham F). (12) David. (13) Salomon (et modap ins. F). (14) Achias Silonita. (16) Sameas filius Elam (sela C, scola G). (17) Annanias. (18) Helias. (19) Micheas filius Emblas. (20) Abdiu. (21) Helisei (heliseus GC). (22) Abladone. (23) Amos (24) Esaias. (25) Osee filius Beeri. (26) Ionas. (27) Micheas. (28) Rabam (raam GC). (29) Iohel filius Batueli. (30) Hieremias filius Celciae sacerdotis. (31) Sofonias (geffonias F). (32) Buz. (33) Ezechihel. (34) Urias. (35) Sameas (sameus F). (36) Ambacuc (ambacum G, abacum C). (37) Naum. (38) Danihel. (39) Malachias. (40) Aggeus. (41) Zaccharias et sub Christo (42) Simeon et (43) Iohannis baptista. (l) Adam. (—) Enoch. (2) Noe. (3) Abraam. (4) Isaac. (5) Iacob. (6) Moyses. (7) Aaron. (8) Hiesus Nave. (9) Heldat. (10) Medat. (11) Nathan. (12)David. (13) Salamon. (15) Achias. (16) Semeias. (17) Annanias. (18) Helias. (19) Micheas. (20) Abdias. (21) Heliseus. (22) Addon. (23) Amos. (24) Isaias (25) Osee. (26) Ionas. (29) Iohel. (30) Hieremias. (31) Sophonias. (32) Buzi. (33) Ezechias. (34) Hurias. (36) Abbacuc. (37) Naum. (33) Ezechiel. (38) Daniel. (39) Malachias. (40) Aggeus. (41) Zacharias. (42) Simeon qui Christum in manibus tulit. (43) Ioannes baptista qui eum agnum dei ostendit.
169.        Apostolorum nomina sunt hec. 
(1) Petrus et (2) Andreas frater eius. (3) Iacobus et (4) Ioannes filii Zebedei. (5) Philippus et (6) Thomas. (7) Bartholomeus et (8) Matheus. (9) Iacobus Alphei et (10) Iudas zelothes et (11) Symon Cananeus.
334.        Item mulieres prophetissae.  170.                Mulieres prophetissae.
(1) Sarra. (2) Rebecca. (3) Maria soror Moysi. (4) Debbora. (5) Oliba et sub Christo (6) Anna. (7) Helisabet. (8) Maria quae genuit Christum. (1) Sara. (2) Rebecca. (3) Maria soror Aaron et Moysi. (4) Deborra. (5) Holda. (—) Anna mater Samuhelis et (7) alia Anna que genuit Mariam, de qua Christus natus est, et (8) Elizabeth mater Iannis baptiste et (9) Maria virgo, que Christum genuit de spiritu sancto.
335.          Item nomina regum.
(1)  Saul de tribu Beneamin: postquam translatum est regnum in tribum Iuda: (2)  David. (3) Salomon. (4) Roboam. (5)Abia. (6) Asa. (7) Iosafath. (8) Ioram. (9) Ocozias. (10) Ioatham. (11) Agaz. (12) Ezechias. (13) Manasses. (14) Amos. (15) Iosias. (16) Ioachim. (17) Heliachim. (18) Sedechias et (19) Iechonias: sub hoc transmigratio facta est sub Nabachadonosor.
336.              Nomina regum qui regnaverunt in Samaria super X tribus, ex quo regnum divisum est. 149.                 Nomina regum Samariae.
337. Hiroboam filius Nabath ann. XXII. 150. Hieroboam regnavit annis XXII. hic fuit servus Salamonis et ydola per montes constituit.
338. Nabat filius eius ann. II. 151. Nadap regnavit annis II.
339. Basan filius Achiae ann. XXIIII. hic vindicavit domum Hieroboam. 152. Basa regnavit annis XXIIII.
340. Hela filius Base ann. II. 153. Iambri regnavit annis XII.
341. Zambri ann. XII. 154. Ela regnavit annis II.
342. Achap filius eius ann. XXII. 155. Agab regnavit annis II. Agab regnavit annis XXII.
343.  Ocozias filius Achap et Ioram filius Ieconiae ann. XII: sub hoc filius suus stercus columbinum hii qui erant in Samaria manducaverunt. 156. Ochodias regnavit annis XII: sub ipso prae fame filios suos comederunt stercora columbarum in Samaria, dum obsideretur ab allofilis: quo audito rex Ochodias excidit vestimenta sua.
344. Hieu filius Namsi ann. XXVIII. hic in inicio pius fuit (hic aethiops fuit G, non FC): fecit vindictam super domum Achab occisis Ioram et Zezabel et Ocozias regn Iuda (et Oziam regem Hierusalem agitabit GC). 157. Hiesus regnavit annis XXVIII.
345. Ioachas (filius Ieu add. GC) ann.XVII. 158. Ioaz regnavit annis XVII. 
346. Ioas filius eius ann. XVI. hic Amessiam regem Hierusalem (om. F) occidit et destruxit de muro Hyerusalem cobita CCCC (cubitos XL C, cupitos XL G). 159. Ioas regnavit annis XVI.
347. Ieroboam filius Ioas ann. XV. 160. Hierobam regnavit annis XLI.
348. Azarias filius Ieroboam mens. III. 161. Azarias regnavit menses III.
349.  Selem filius Abia(rabisa GC) men. Iuno. 162. Sellum regnavit mensem I.
350. Mane filius Oadi ann. X. 163. Manee regnavit annis X.
351. Falacias Manae ann. II (om. GC). 164. Falcias regnavit annis II.
352. Facnea (facee C, facae G) filius Romeliae ann. X: hic obsedit Hyerusalem regnante Achas, non possedit aeam.  165. Faneas regnavit annis X.
353. Osee (esee F) filius Dale ann.VIII. sub hoc decem tribus transmigratae sunt in regione Medorum a Salmanassar, qui et ipsum Osee conligatum habens habiit regnante Achas super duas tribus in Hierusalem. 166. Osee regnavit annis VIII. sub ipso decem tribus captivas duxit Salmanasar rex Assyriorum.
354.                Nomina sacerdotum.  117.                Nomina sacerdotum.
355. Aaron genuit (om. GC) Eliazar (eleazar GC). Finees. Achias (ozia GC). Razaza (raza G, auza C). Moriat. Amaria (amada GC). Amittib (amitob GC). Ettis (sattig C, sattit G). Achimas (achnas F). huius filius Helias propheta. et Salom (salon F). Ioram. Amos Ioadae (iodae huius GC) filius. Sedccias (scdicias sedicia F). Iohel. Uria. Neri (neem F). Salom huius filius. Chelcis ex quo (salon qui genuit celciam, cuiius filius F) Hieremias propheta, et Azarias filius Azanac (az. huius filius GC). Sareu (saruch G, sarac C). Iosedech qui genuit Hiesum, qui fuit sacerdos cum instauraretur templum post captivitatem (iosedech huius filius hic erat hiesus qui constitutus fucrat supcr fabricam templi sacerdos cum fabricaretur post LXX. annos captivitatis C et sic fere G). Celcias. Ioachim. Eaeduc. Melchisedech. Aaron. Eleazar. Finees. Ozias. Razazath. Moriath. Amarioth. Aytop. Sadoch. Achimaas, cuius filius est Helias thesbiter. Salom. Ioram. Iaades. Hurias. Helisama qui genuit Helchiam, cuius filius est Hieremias propheta. Azarias Sarcas. Hiesus qui fuit summus sacerdos, cum edificaretur Hierusalem. post hunc Helchias. Ioachim. Sadoch et Zacharias.
356. Item alia patria, ex quo fuit Ezechiel propheta. Iode (ioadae GC). Fatnea (fadnea GC). Amorius (amoriu C). Zachur (zadcur F). Samuhel. Evexia (etia GC). Melchius (melchiu GC). Salom (salon F). Gomorius (gomoriu G). Barracim (barachi GC). Soffonias. Masea (masxes F). Celcius (chelchiu GC'). Buzi. Ezechihel.
357. Item alia patria, unde Heli sacerdos, cuius pessimi filii (p. f. om. F) Fineis et Ofni rapiebant immolationem. princeps patriae (patriarum GC) de filiis Gaad Achimelech. Habiathar. Uriu. Natan. Helis. 
358. Item patriae Levvitarum (patria leuiticum F), unde fuit Samuhcl propheta. Chore qui restetit Moysi. filius (filii GC) huius Hclchana (helchamath C, helchanaatu G). Sufen (super GC) et Aliap (cliap G). Zeraam (terum GC). Chelcana (helcana G, helchana C). Samuhel: huic fuerunt duo fili munerum acceptatoros Iohel et Habia (ahira GC).
350. Inicium patriae Levvitarum. unde sunt sacerdotes et ministri et levvitae (1. et m. GC). Ambram filius Cabaad filius Levi filius Iacob. Lewi genuit Gesson et Cahaad et Mereri. Fili autem Gesson Semei et Emeher. hii filii Levvitae. Et filii Cahaad Ambram, Isaar, Cefron, Odiel. Ambram genuit Moysen et Aaron et Mariam. et Aaron genuit ex Helisafit sororem Naasson Nadab et Abiud et Eleazar et Ithamar. mortui sunt autem Nadab et Abiud offerentes ignem alienum. post Aaron Eleazar suscepit sacerdocium: post Eleazarum Finies.
361. Ythamar autem et filii eius Isaar. Isaar autem frater Ambram et ipse Levvita: huius filii Chore et Nabith (nafeth GC) et Zazyr (ietri G, iecri C) et filii Core Air (ar GC) et Helcana et Abiasap (abisac G, abisat C). hic Coreb restitit advcrsus Moysen et Aaron, et Chao absortus est in viris CCL (in uiris ccl F, cum CCL viris GC) Cebrum frater Ambram aercius (cius GC), filii eius Misahel (simael C, semael G) Elisafath et Setri et Dile. hii (et dile hii om. GC) Levvitae.
361. Traditi sunt autem omnes (o. a. F) Levitae (om. F) Aaron et filiis (sic G, filius C, filii F) eius archae testamenti ut menistrarent ei et tollerent (tollent F) eam. et facta est eis pars X sacerdotibus initiata et primogenita et quae in sacrificiis constituta et primogenita et distinata. Levviticis data est lox. ut quaecumque acciperint a populo ex decimis, decimas darent sacordotibus, ut extimaretur eis tamquam oblatio iniciarum. traditae sunt illis etiam civitates refugiorum VI et harum prata sementiva in circuitu cuiusque civitates cubita II et aliae civitates XLII, sacerdotibus quidem X, Levviticis quoque XXXII (XIII F). puto latius nos dixisse quam speramus: tamen necessariae pro his (necessarium eis Gr, necessarium eos O), qui scripolosiusr equirere volunt et multa legerunt: quos exstimo facile percipere quae scripta sunt. sed et illi qui pauca legerunt facilius ad intellectum possunt pervenire ex illis quae a nobis per breviata inquisitione (per nimiam inquisitionem GC) declarata sunt.
362. Macedonum reges iuxta Alexandrinos. 199.  Nomina regum Grecorum qui in Alexandria regnaverunt.
363. Alexander filius Philipphi post Darium ann. VII. 200.  Alexander regnavit annis VIII.
364. Ptolomeus Lagi Soter ann. XLII. 201. Ptholomeus Laius Soter regn. annis XXII.
365. Ptolomsis filius Piladelfus ann. XXXVIII. 202. Ptholomeus Filadelphi regnavit annis XXX.
366. Ptolomeus filius Euergeta ann. XXX. 203. Ptholomeus Uergetis regnavit annis XXVII.
367. Ptolomeus filius Euergit. ann. XXV. 204. Ptholomeus Epifani regnavit annis XX. 
368. Ptolomeus Philopator ann. XVII. 205. Ptholomeus Filometoris regnavit annis XVII.
369. Ptolomeus frater ann. XXIII.  206. Ptholomeus iunior regnavit annisXXVI. 
370. Ptolomeus Fuscus ann. II.  207. Ptholomeus Fusci regnavit annis XXV. 
371. Euergeta ann. XXVI. 208. Ptholomeus Euergentis regnavit annis XXVI.
372. Ptolomeus Alexus ann. XX. 209. Ptholomeus Alexi regnavit annis XV. 
210. Ptholomeus secundus Sotheris regnavit annis XXX.
373. Alexander frater Ptolomei Alexe an. XVIII. 211. Ptholomeus Alexi frater regnavit annis XXVIII.
212. Ptholomeus Alexandri regnavit annis XXIIII.
213. Ptholomeus regnavit annis XX. 
374. Ptolomeus Dionisius hecate ann. XXVIIII.  214. Ptholomeus Dionisi regnavit annis XVII.
375. Cleopatra filia ann. XXV. 
376. fiunt in se ann. CCCXLVI.
215. fiunt anni CCCXXXV.
216. ab Adam VCCCCXLVIII.
217.  post Ptholomeum Dyonisi.
377.            Imperatores Romanorum.
378. Augustus ann. LVII.
379. Tiberius ann. XXII mens. VII dies XXII.
380. Gaius ann. III mens. VIIII.
381. Claudius ann. XIII men. I dies XXVIII.
382. Nero ann. XIII m. VIII dies XXVIII.
383. Galba m. V d. XXVI.
384. Otho mens. VIII d. XII.
385. Vitellius m. VIIII d. XV.
386. Titus ann. III m. II d. II.
387. Traianus ann. XVII m. VIII d. VI.
388. Chadrianus ann. XX m. X d. XXVIII.
389. Antonius Pius m. VIII d. XXII.
390. Marcus ann. XVIIII m. V d. XII.
391. Commodus ann. XII m. VIII d. XXIIII.
392. Elius Pertinax m. VII.
393. Iulianus m. II d. VII.
394. Severus ann. XIIII.
395. Antonius cognomento Caracalla Severi filius ann. VI m. VIIII d. II.
396. Macrinus ann. I men. II (men. n om. F) d. VI.
397.  Antonius ann. III m. VIII d. XXVIII.
398. Alexander ann. XIII d. VIIII.
              Episcopi Romani 
                   desiderantur.
               
               
||COMPVTVS ANNORVM EX QVO MVNDVS CONDITVS EST ET PRIMVS HOMO PLASMATVS EST A DEO CVI NOMEN EST ADAM
Adam cum esset annorum CCXXX. genuit Seth et post vixit alios annos DCC. et mortuus est.
Seth cum esset annorum CCV. genuit Enos et post vixit alios annos DCCV. et mortuus est.
Enos cum esset annorum CXC. genuit Cainan et post vixit alios annos DCCXV. et mortuus est.
Cainan cum esset annorum CLXX. genuit Malaleel et post vixit alios annos DCCXI. et mortuus est.
Malaleel cum esset annorum CLXV. genuit Iareth et post vixit alios annos DCCXXX. et mortuus est.
Iareth cum esset annorum CLXII. genuit Enoch et post vixit alios annos DCCC. et mortuus est.
Enoch cum esset annorum CLXV. genuit Mathusala et post vixit alios annos CC. et mortuus est.
Mathusala cum esset annorum CLXVII. genuit Lamech et post vixit alios annos DCCCII. et mortuus est.
Lamech cum esset annorum CLXXXIX. genuit Noel et post vixit alios annos DLXV. et mortuus est.
NOE VIXIT ANNIS DC. FIVNT AVTEM AB ADAM VSQVE AD NOE HOC EST VSQVE AD CATACLISMVM ANN. II. CCC. XLII. ITEM POST CATACLISMVM VIXERVNT SIC
Sem cum esset annorum C. genuit Arfaxat et post vixit alios annos D. et mortuus est.
Arfaxat cum esset annorum CXXXV. genuit Cainan et post vixit alios annos CCCXXX. et mortuus est.
Cainan cum esset annorum CXXX. genuit Sala et post vixit alios annos CXXX. et mortuus est.
Sala cum esset annorum CXXX. genuit Eber et post vixit alios annos CCCIII. et mortuus est.
Eher cum esset annorum CXXXIIII. genuit Falec et post vixit alios annos CCLXX. et mortuus est.
Falec cum esset annorum CXXX. genuit Racau et post vixit alios annos CCVIII. et mortuus est.
Racau cum esset annorum CXXXII. genuit Seruc et post vixit alios annos CVII. et mortuus est.
Seruc cum esset annorum CXXX. genuit Nachor et post vixit alios annos CC. et mortuus est.
Nachor cum esset annorum LXXIX. genuit Thara et post vixit alios annos CCXXIX. et mortuus est.
Thara cum esset annorum LXX. genuit Ahraam et post vixit alios annos CV. et mortuus est.
V f. 61' || Abraam cum esset annorum C genuit Ysaac. fiunt ergo a Noe usque ad Abraam anni M. item ab Abraam usque ad Iacob qui Egiptum transivit anni sunt CLXXX. deinde in Egipto fuerunt Iudei ann. CCCCXXX. et postquam exierunt et in deserto fuerunt anni XL. hii anni in lege Moysi diligenter scripti sunt. inde filius Nave successit et dux fuit annis XXXII. deinde liber iudicum Iudeorum continet annos CCCCXC. deinde s liber regum Iudeorum continet annos XXXIIII, Iude a continet annos CCCLXXIIII. deinde expugnata est Hierosolomia et captivi ducti sunt Iudaei in Babiloniam et ibi fuerunt ann. LXX et deserta fuit Iudea et templum eorum annos DCCX. deinde Cyrus rex Persa rum in secundo anno regni sui permisit eos id est Iudeos redire de Babilonia in Iudeam et regem eis restituit.
V f. 62 Ex quo ergo mundus constitutus est usque ad Cyrum regem Persarum, anni sunt IIIIDCCCCXVI. deinde Iudei reversi sunt in Iudeam de Babilonia et servierunt annos CCXXX. deinde cum Alexander Magnus Macedo devicit Darium et venit in Iudeam et devicit Perses et deposuit regnum eorum, et sub Macedonibus fuerunt Iudei ann. CCLXX.  inde reversi sunt a Macedonibus et sub suis regibus fuerunt usque ad Agrippam,  qui novissimus fuit rex Iudaeorum ann. CCCXLV. iterum ab Agrippa usque ad L. Septimum Severum urbis consulem anni sunt V DCCCLXX. iterum a Severo usque ad Emilsanum (sic) et Aquilinum conss. anni sunt LVII. ab Emiliano et Aquilino usque ad Dioclecianum IX et Maximianum VIII cons. anni  || sunt LV. A Diocletiano IX ,et Maximiano VIII usque ad Optatum et Paulinum cons. anni sunt XXX. fiunt ergo a  mundo constituto usque ad Paulinum et Optatum consules anni M.XVI.
               

Notes to the online edition

Mommsen presents three versions of this document in parallel columns.  The first ends in with the death of Alexander Severus; the second continues to 334 AD.  Almost all the material appears to derive either from the bible or a Chronicle like that of Eusebius, and the majority of it consists of who 'genuit' (fathered) who.  I have not thought it worth the time to translate, and in any event it is very simple to understand as it is.

The title 'liber generationis' or 'liber generationis mundi' means 'the book of the generation of the world'.

The text comes down to us, not only in the Chronography of 354, but also by itself in other manuscripts.  Mommsen gives the following list of manuscripts for the first version:

B.   A 9th century manuscript originally from Treves, which was removed from the monastery at Metz by Jacques Sirmond for his edition of Hydatius.  After his death it then became Ms. Parisinus Claromontanus 636; then Meermannianus 715; then appears in the collection of Sir Thomas Phillipps as no. 1829, and today is in Berlin.  The manuscript contains the Chronicle of Jerome; then the continuation of Hydatius; and a list of consular fasti.  At the end, on ff. 184'-192' is the liber generationis.  The end of the text is missing.  This is not because B itself is missing a page, for it has a blank page at the end, but that the exemplar from which it is derived was so damaged.

F.  Parisinus Latinus 10910 (previously suppl. Lat. 695 bis) of the Bibliothèque Nationale.  7-8th century.  One of those containing the Chronicle of Fredegar.  Derived from the same exemplar as B.

O.  Excerpts of this text, titled scarpsum ex chronicis Origenis is contained in the following manuscripts:

a) Cavensis.  11th century.  f. 166-168.  This is the text as printed by Cave in cod. diplom. Cavensis vol. 5 (1878), p.77.
b) Parisinus Latinus 7418.  14th century.
c) Madrid, biblioteca nazionale A 16.  12th century, ff. 99'-100.  

G.  Saint Gall 133.  9th century.  pp. 299-597 contain a mass of related material.  pp. 299-396 contain the liber generationis.  

C.  This manuscript at  one time (according to the catalogue) in the library of the abbey of S. Stephanus de Nova fossa, then sold in 1848 by Payne and Foss to Sir Thomas Phillipps, where it became ms. 12266.  10th century.  This contains the same mass of material as G, and the two derive from the same archetype.

Ms. Paris. Latin. 4871, of the 11th century, after a cosmography of Julius Caesar and before excerpts from Prosper, on ff. 104-106 contains excerpts of our text.

The 4 mss BFGC all contain the same sort of text.  In some places the text gives signs of material of Greek origin, where a foreign word is expanded in a gloss.

The second version is that found in V, the Vienna.manuscript of the Chronography.

A third version of the text exists, labelled 'Chronicon Alexandrini' by Mommsen.  This is from the same 7-8th century manuscript as the Excerpta Barbari of Scaliger, which once belonged to Claudius Puteanus and is today Paris. Lat. 4884.


Previous PageTable Of ContentsNext Page

This text was transcribed by Roger Pearse, 2007.  All material on this page is in the public domain - copy freely.  


  Early Church Fathers - Additional Texts